• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Co je třeba doplnit?

  • Automatické doplňování stránek při výběru rozpočtové položky a orgánu – vyžaduje upgrade pluginu
  • Evidence příjmů a dárců – doplnit příjmovou stránku rozpočtu – zvážit automatický skript na kopírování
  • Upravit překlad jednotlivých polí (doplnit češtinu) – vyžaduje upgrade pluginu
  • Automatická aktualizace vyčerpaných prostředků podle aktuálního součtu (dosud nutno dělat ručně) – patrně zatím není možné, bylo by třeba zásadně upravit plugin data, aby jeho vstupem mohl být výsledek databázového dotazu
  • Strukturovat stránky do adresářů, např. podle roku a měsíce, aby bylo možné používat stejné názvy záměrů.
  • Opravit styly dataentry a tabulek, aby byly uživatelsky přívětivé. Nastavit šířku sloupců tabulek
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.