• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu se stanoví částkou 568 000 Kč.

Položka Rozpočtová kapitola Peníze
volné 1) určené 2) Celkem Skutečnost
Výdaje celkem 389500 178500 568000
50 Republikové předsednictvo 173500 0 173500
501 – provozní výdaje 59500 0 59500
502 – rezerva 114000 0 114000
60 Republikový výbor 8000 0 8000
601 – provozní výdaje 8000 0 8000
20 Odbory celkem: 206000 0 206000 ?

<tr class=zo><th id=„kap201“>201<th>Zahraniční odbor<th class=num>30000<th class=num>0<th class=num>30000<th class=num></html>

hmac:bc946e301e96a70aff1dedc3c977f490 : playground:rozpocet2013
2011 – provozní výdaje30000300002012 – zahraniční spolupráce27000027000
hmac:cce61ba7037bc29536eca95b5d4e0edc : playground:rozpocet2013
202Mediální odbor1060000106000
hmac:890c3beceec468acf09f7519d88f45cf : playground:rozpocet2013
2021 – provozní výdaje36000036000
hmac:cd756f73e06af2bf7e43cf69cb3a2dff : playground:rozpocet2013
2022 – dotace krajským sdružením70000070000650002023 – volební výdaje0000203Administrativní odbor500005000
hmac:d5dc1e6f2e15ac5386665716c4cfb8ff : playground:rozpocet2013
2031 – provozní výdaje500005000
hmac:2a9c065757b517c0a2e9ab81f469f3af : playground:rozpocet2013
2032 – volební výdaje0000204Technický odbor30000030000
hmac:b9ea847128cc28dcda93cc972a69b1ec : playground:rozpocet2013
2041 – provozní výdaje10000010000
hmac:9246d6ccca1ef73a4336b0c1bd1c07b9 : playground:rozpocet2013
2042 – vývoj technických systémů25000025000
hmac:54472db45fc1c3efe175bd3da7d71fbe : playground:rozpocet2013
2043 – investiční výdaje500005000
hmac:b92925035639d26497af53b356608bfd : playground:rozpocet2013
205Finanční odbor15000015000
hmac:a518eb4660e5d364274dfbef6900cd42 : playground:rozpocet2013
2051 – provozní výdaje15000015000
hmac:8f8c85c07bcea7c7dc72ae41576dc762 : playground:rozpocet2013
2052 – výdaje na daně a poplatky0000206Personální odbor10000010000
hmac:85cd8f68b18daf41ab5d793597a029ea : playground:rozpocet2013
2061 – provozní výdaje10000010000
hmac:0c2f1973350a5f2e2671315b85fb20b7 : playground:rozpocet2013
30Komise celkem200002000
hmac:a619897e9440c06f7a9795e5764acb6d : playground:rozpocet2013
301Rozhodčí komise100001000
hmac:b09c0b830fc7627d2e34f56654b703e7 : playground:rozpocet2013
3011 – provozní výdaje100001000
hmac:8b6596008547b57af622a296125d18cd : playground:rozpocet2013
302Kontrolní komise100001000
hmac:132f29e997c1bf62eb1b634c153e0959 : playground:rozpocet2013
3021 – provozní výdaje100001000
hmac:9522b353355661354b5a894b0b48c3af : playground:rozpocet2013
10Krajská sdružení celkem0178500178500?10100 – Krajské sdružení Praha0145800145800?10200 – Krajské sdružení Karlovarský kraj000?10300 – Krajské sdružení Olomoucký kraj015001500?10400 – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj043004300?10500 – Krajské sdružení Zlínský kraj024002400?10600 – Krajské sdružení Jihomoravský kraj058005800?10700 – Krajské sdružení Vysočina015001500?10800 – Krajské sdružení Pardubický kraj016001600?10900 – Krajské sdružení Královéhradecký kraj000?11100 – Krajské sdružení Ústecký kraj023002300?11110 – Krajské sdružení Liberecký kraj017001700?11120 – Krajské sdružení Jihočeský kraj000?11130 – Krajské sdružení Plzeňský kraj065006500?11140 – Krajské sdružení Středočeský kraj051005100?

1) Volné peníze jsou peněžité prostředky, které může strana použít na to, co uzná za vhodné (jde například o nespecifikované dary, členské příspěvky, část příspěvku na činnost apod.
2) Určené peníze jsou peněžité příjmy, u nichž je určen účel, od něhož se nelze odchýlit. Tento účel je určen např. při darování variabilním symbolem nebo ho stanoví rozpočet (část příspěvku na mandát je určena krajskému sdružení apod.).
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.