• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Datové štítky

Pro vytváření různých přehledů a filtrovatelných seznamů je velmi užitečný wiki doplněk data. Do jakékoliv stránky vložíte dále popsaný kus kódu a pak si můžete vytvářet vlastní přehledy a seznamy.

Základní blok kódu obsahuje povinné položky, které už použilo více uživatelů a proto je musí uvést všichni, ale některé se nemusí vyplnit.

---- dataentry spisy ----
značka      : RP 16/2013 #spisová značka, pokud je přidělena
složka_page   : rp:start #adresa organizační složky, která jedná jménem strany
vyřizuje_page  : lide:Jakub Michálek #jméno hospodáře, který smlouvu podepsal
účastnícis    : ministerstvo vnitra, finanční úřad #účastníci smlouvy, řízení atd.
spisovna_tags  : rp, fo #zkratky organizačních složek, do jejich spisoven doklad patří
uzavřeno_dt   : 2013-07-28 #datum uzavření smlouvy, vzniku dokumentu atd.
----

dataentry je klíčové slovo, za ním pak následuje označení hlavního účelu datového štítku. V uvedeném příkladu je to spisy, tedy spisová agenda různých orgánů strany.

Na dalších řádcích je seznam datových polí. Datové pole je definováno názvem a případně _typem, pak následuje dvojtečka, za ní hodnota nebo hodnoty oddělené čárkou a pak může následovat znak # a vysvětlivka datového pole. Štítek je uzavřen čtyřmi mínusy na samostatném řádku.

Pro přehlednost jsou zde uvedeny kompletní datové štítky již existujících agend.

Smlouvy

Spisy Republikového předsednictva

značka spisovny rp

---- dataentry spisy ----
značka      : RP 16/2013 #spisová značka
složka_page   : rp:start #adresa organizační složky, která jedná jménem strany
vyřizuje_page  : lide:Jakub Michálek #jméno hospodáře, který smlouvu podepsal
agendys     : oznámení změny sídla strany
účastnícis    : ministerstvo vnitra, finanční úřad #účastníci smlouvy, řízení atd.
spisovna_tags  : rp, fo #zkratky organizačních složek, do jejich spisoven doklad patří
uzavřeno_dt   : 2013-07-28 #datum uzavření smlouvy, vzniku dokumentu atd.
----

Spisy Finančního odboru

značka spisovny fo

---- dataentry spisy ----
značka      : FO X_4_2013 # spisová značka
složka_page   : fo:start #adresa organizační složky, která jedná jménem strany
hospodář_page  : lide:petr_vileta #jméno hospodáře, který smlouvu podepsal
typ_tags     : smlouva o přepravě zásilek # obsažené smluvní typy 
účastnícis    : PPL CZ s.r.o., Česká pirátská strana # seznam smluvních partnerů
spisovna_tags  : fo
uzavřeno_dt   : 2013-10-01 # datum uzavření smlouvy
směr       : --»
----
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.