• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Pirverzita

Pirverzita

Úspěšná politická práce předpokládá vzdělání, které prochází neustálou aktualizací. Pirverzita je vzdělávací středisko pro členy a příznivce České pirátské strany.

Pirverzita nabízí:

Test sestává z otázek zveřejněných a nezveřejněných; některé kursy mohou být zakončeny jinou formou, kterou stanoví organizátor. Účastníci kurzů se mohou podílet na práci v programových komisích, které mohou účast podmiňovat absolvováním testu z kursu.

Kursy

Příprava na test probíhá samostudiem webových prezentací a pramenů, případně návštěvou zvláštních seminářů. Test se koná každý měsíc, pokud se najdou alespoň tři zájemci. Pokud máte zájem o test (a jste připraveni), pište Jakubu Michálkovi.

Právo

 1. Ústavní systém (Jakub Michálek) – Ústava České republiky, právní kontinuita a EU.

 2. Základní práva a svobody (Jakub Michálek) – Listina základních práv a svobod, judikatura, ESLP.

 3. Volební systém (Jakub Michálek) – zákony o volbách do Parlamentu, zastupitelstev obcí a krajů a do Evropského parlamentu, místní a krajské referendum.

 4. Veřejná správa a komunální politika (neobsazeno)– organizační struktura veřejné správy (státní správa, samospráva, kraje, města, obce, obce s přenesenou působností), úvod do práva samospráv – správní soud, prováděcí vyhlášky, územní plán, zastupitelstvo, rada a starosta

Strana

 1. Politický program (programové komise) – co prosazuje Česká pirátská strana v celostátní politice, program, cíle strany, příznivci strany

 2. Organizační struktura (Jakub Michálek) – stanovy, celostátní fórum, orgány (republikové předsednictvo, republikový výbor, krajské fórum, krajské předsednictvo, odbory, komise, dělba moci, systémy strany, vedlejší organizace: Černá perla, e-shop, pirátské noviny, pirátská síť, Pirátská internacionála, Piráti bez hranic.

 3. Finance (Jakub Michálek) – finanční předpisy v České pirátské straně, účetnictví, krajské finanční odbory

 4. Piratopedie (Petr Stehlík) – základy práce s Piratopedií, editování článků, psaní tiskovek

Politika, ekonomie a média

 1. Politika ve středoevropském diskurzu (neobsazeno) – zařazení České pirátské strany do politického systému a český politický systém

 2. Manažerské řízení a ekonomika (neobsazeno) – základy manažerského řízení a vedení lidí, základy ekonomie (makroekonomie), makroekonomická data ČR

 3. Mediální komunikace a PR (Jan Podhajský) –E-marketing, Internet, tisková zpráva, tisková konference, krizová komunikace, základy společenského chování

Semináře

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.