• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla pro pořádání akcí

Pravidla provozu jsou stanovena na základě společného rozhodnutí Republikového předsednictva a Předsednictva krajského sdružení Praha.
Centrum je určeno pro pořádání akcí Pirátů, a to především takových, které seznamují veřejnost s cíli Pirátské strany, s novými pohledy na řešení společenských problémů, pomáhají občanům orientovat se v legislativě, záležitostech internetu, sdílení, licencí, občanských práv a svobod. Je to centrum pro setkávání občanů s Piráty, mezi sebou navzájem, s občanskými sdruženími a podobnými subjekty, jejichž cílem je prospěch a služba veřejnosti.

Centrum je otevřeno pro všechny občany i sdružení k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, tvořivých dílen a podobně. Podmínkou je otevřenost a bezplatnost akce.
Všichni, kteří pobývají v centru, se zavazují dodržovat zde uvedená pravidla.
Klíče od centra mají určení členové RP a PKS Praha a jimi pověřené osoby.

Pořádání akcí:

Akce se zařazují do kalendáře vždy na následující měsíc. Správou akcí je pověřen Jan Przybyla, jemuž jsou akce nahlašovány vždy do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci konání, kalendář akcí na následující měsíc bude zveřejněn do 25. dne. V akutních případech je třeba jednat se správcem, zda je možno akci zařadit na volný termín.
Pořadatel je osoba, která ručí za bezproblémový průběh akce, vyzvedne si klíče od správce (nebo jiné osoby dle situace) a provádí zápis do Provozní knihy, zajistí, aby byly prostory centra po akci uvedeny do původního stavu (běžný úklid).

Objednávání termínů:

přes Pirátské fórum
přes e-mail: jan.przybyla@pirati.cz
přes formulář: (bude upřesněno)

Provozní kniha:

zapisuje odpovědná osoba (pořadatel, ten, kdo odmyká) – datum a čas příchodu, případné závady a problémy (neuklizeno, něco nefunguje); datum a čas odchodu (zamknutí), stav (v pořádku nebo případné závady a problémy, které vznikly při akci a nebylo je možno ihned vyřešit)

Údržba a úklid:

běžná: viz výše – po každé akci je třeba dát prostor do původního stavu – ručí pořadatel (ten, kdo zamyká)
kompletní cyklický úklid: formou služeb

Občerstvení:

základem je sdílení :-), takže si buď noste své vlastní zásoby, nebo se podílejte na sdílení buď formou naturální (občas něco přineste) nebo peněžní (kasička). To se týká běžných věcí jako je káva, čaj, limonády, cukr, sušenky, chipsy…
Vařit tu nebudeme, v okolí je mnoho hospod, kde vaří polední menu.
Při akcích pijeme jen nealkoholické nápoje (nebude-li předem stanoveno jinak).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.