• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátské centrum Praha

V Praze je v provozu první Pirátské centrum. Toto centrum bylo otevřeno v březnu roku 2014 a slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost a často se zde konají veřejné akce, workshopy, přednášky, školení, projekce, kurzy a podobně, proto sledujte náš Kalendář akcí, aby vám něco neuteklo. Mimo to se v Pirátském centru Praha realizují schůze krajských sdružení, republikového výboru a předsednictva, zasedání místních sdružení, jednání volebního štábu.

Naše centrum je také přizpůsobeno pro návštěvy osob se sníženou schopností orientace a pohybu.

Otevírací doba

Centrum je otevřeno v době konání akcí, workshopů a přednášek: prohlédněte si Kalendář akcí.

Dopravní dostupnost

http://www.mapy.cz/#!x=14.445360&y=50.086441&z=15&d=addr_8944077_1&t=s Tramvaj Husinecká, linky 5, 9, 26 a noční 55, 58 - od stanice po ulici Seifertově směrem do centra z kopce, Řehořova je vpravo kolmá, 500 metrů.

Autobus U Památníku, linky 133, 175, 207 (jedna stanice na metro Florenc C a B) a noční 509 - od stanice ulicí Orebitskou kolem hotelu Ostaš doprava, 400 metrů.

Autobus Náměstí Winstona Churchilla, linka 135 (jedna stanice na metro Florenc C a B) - od stanice dolů k Seifertově ulici, Řehořova ústí proti Italské, kde je stanice, 450 metrů.

Metro C Hlavní nádraží - Sherwoodem do Bolzanovy ulice, kde je možnost použití tramvaje, a nebo pěšky Seifertovou do kopce a zahnout doleva do ulice Přiběnické, na jejím konci vlevo, 1000 metrů viz (je tam malá chybka). Alternativně možno použít zkratku přes nástupiště vlakového nádraží, kolejiště a poté přes železniční most přes Seifertovu, kousek cyklostezky a vyjít opět do Přiběnické ulice, cca 700 metrů, mapa.

Metro B Masarykovo nádraží, výstupem do Hybernské ulice, směrem doleva na východ ulicí Hybernskou a pokračovat Seifertovou, zahnout doleva do ulice Přiběnické, na jejím konci vlevo, 800 metrů mapa.

Doprava nákladu autem a imobilních osob: Máme dálkový ovladač vrat v ulici Příběnické číslo 1, do dvora je možno zacouvat až k otevírací mříži okna kanceláře.

Možnosti parkování: Kolem Pirátského centra je modrá zóna, kde je možné volné stání jen v době od 6 do 8 hodin, mimo tuto dobu jen pouhé 3 minuty. V pondělí až pátek od 8 do 18 je možné placené parkování v okolních oranžových a zelených zónách (mapka), v oranžových max. na dvě hodiny po 40 Kč za hodinu, na zelených max. 6 hodin za 30 Kč za hodinu. Od 18 do 8 a o weekendech a státních svátcích jsou tyto zóny bezplatné. Nejbližší oranžová je úsek Husitské mezi ulicemi Orebitskou a Jeronýmovou, dále úsek Seifertovy mezi Italskou a Siwiecovou, případně Seifertova v úseku mezi Blahníkovou a Miličovou. Nejbližší zelená je na náměstí W. Churchilla a ulici U rajské zahrady, v ulici Husinecké a v ulici Krásově.

Zobrazit souhrnné informace

Zobrazit souhrnné informace

Zobrazit souhrnné informace

Město:
Praha 3
Ulice:
Řehořova 19
Telefon:
732579221
Web:
https://www.pirati.cz/mista/centra/praha
E-mail:
tobias.esner@pirati.cz
Kontaktní osoba:
Vladislav Tobias Esner
obrázek:
obrázek: pkc-pha.jpg
Popis:
V Praze je v provozu první Pirátské centrum. Toto centrum bylo otevřeno v březnu roku 2014 a slouží především pro styk s veřejností (akce, workshopy, přednášky, školení, projekce, kurzy a podobně). Konají se zde řádné schůze krajských sdružení, republikového výboru a předsednictva. Zasedají zde také volební štáby a místní sdružení.
Služby:
kancelář, internet, sklad
centrum:
ano

Mohlo by vás zajímat

Kontakt

Adresa


Kontaktní centrum Pirátské strany
Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3
file.php_avatar_7508_1391159692.jpg

hmac:5ea47c8d888dfd8082e2b9c8d381825a : mista:centra:praha

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : mista:centra:praha

Příspěvky na provoz centra:

na transparentní účet strany 2100048174/2010
variabilní symbol: 400100

Při platbě uveďte v poznámce jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. V opačném případě budeme muset takto neidentifikovatelný dar poukázat zpět Vám, nebo ministerstvu financí a stane se tak součástí rozpočtu ČR

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.