• @cen_rk has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Návrh na zřízení volebního odboru

Toto je šablona pro zakládání dokumentů.
Její obsah se neváže k žádným skutečným osobám nebo událostem.

Účel návrhu

Smyslem je zřídit volební odbor a zvolit jeho prvního vedoucího.

Obsah návrhu

Předpis o zřízení komisí a odborů se mění následovně:

 1. V § 2 odst. 1 se tečka nahrazuje čárkou a do § 1 odst. 1 se vkládá písm. g), které zní „g) volební odbor.“

 2. Do § 5 se vkládá odstavec 7, který zní: „(7) Volební odbor komunikuje s občany.“

Posouzení návrhu

Argumenty pro návrh

 • Piráti potřebují volební odbor, který by komunikoval během voleb s občany.
  • Tutéž funkci již plní mediální odbor.
 • Zřízení nového odboru umožní lépe se soustředit na otázky voleb.
  • Na druhou stranu kvůli zřízení více orgánů může návrh vést k většímu rozložení odpovědnosti.
 • Někteří členové se v něm budou moci realizovat, aniž by museli vstupovat do existujících odborů.

Argumenty proti návrhu

 • Problematika voleb bude ještě více roztříštěná (již nyní spadá pod mediální odbor, administrativní odbor).
  • Na druhou stranu však nyní bude jasný jediný orgán, který bude hlavním koordinátorem.
  • Určité roztříštěnosti se nelze nikdy vyhnout.
 • Volební odbor zasahuje do role republikového předsednictva.
  • Není pravda, že by znamenal zásah do role republikového předsednictva, neboť by mu byl stejně jako ostatní odbory podřízen.
 • Volební odbor znamená další byrokracii a komplikaci organizační struktury.

Důvodová zpráva

Socialismus v naší zemi zvítězil! Konečně máme volební odbor. Díky komunikaci s občany vzroste náš volební výsledek až na 115 % procent v roce 2052. Podrobnější odůvodnění jednotlivých bodů bude doplněno.

Stav projednávání

 • Diskutován věcný záměr
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.