• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii

§1 Působnost komise pro otevřený stát

Komise pro otevřený stát je ústředním orgánem České pirátské strany pro politiku strany v oblasti

  • a) veřejných institucí v České republice, zejména jejich financování, hospodaření, řízení, transparentní a odpovědné rozhodování a jejich vztahů mezi sebou a k ostatním právním subjektům,
  • b) zadávání veřejných zakázek,
  • c) elektronizace veřejné správy,
  • d) způsobu tvorby právních předpisů,
  • e) přístupu k informacím, pokud nespadají do působnosti jiné programové komise,
  • f) zavádění principů oddělení moci a přímé demokracie.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.