• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut komise pro oblastní politiku

§1 Působnost komise pro oblastní politiku

Komise pro oblastní politiku je ústředním orgánem České pirátské strany pro politiku strany v oblasti komunální politiky. Od programových dokumentů komise pro oblastní politiku se smí oblastní sdružení odchýlit.

§2 Vzorový program pro komunální volby

Komise připravuje průběžně vzorové programy (§4(3) ZřKO) pro volby do zastupitelstev obcí a krajů tak, aby byly příslušným oblastním sdružením k dispozici nejméně měsíc před konáním voleb.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.