• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přímá demokracie a oddělení moci

Zákony mají zneužití moci ztěžovat, nikoliv usnadňovat. Zneužití lze zabránit jednak účinnou vzájemnou kontrolou institucí, jednak přímým podílem občanů na vládnutí.

Oddělení mocí

V současném systému se volí na celostání úrovni pouze parlament. Protože parlament jmenuje vládu a prezidenta, který následně jmenuje soudce, nemůže být o vzájemné kontrole moci parlamentu, vlády a soudů ani řeči. Ústava musí zavést brzdy a vzájemné vyvažování, aby si žádný orgán neuzurpoval veškerou moc. V systému, kde se moci navzájem kontrolují, nelze uvažovat o jiné než přímé volbě každé z nich.

Z oddělení mocí vyplývá, že ministerská funkce není slučitelná s poslaneckým mandátem. Uvolněný mandát přejde na náhradníka určeného kandidátkou. Prezident bude volen přímo a jmenuje vládu se souhlasem sněmovny. Protože efektivitní a rychlou reakci zajistí vláda, musí být v parlamentu prostor pro politickou diskusi a široké zastoupení politických stran. Současná uzavírací klauzule pro volby do poslanecké sněmovny činí 5 % a neodpovídá poměrnému systému podle ústavy. Prosazujeme její zrušení.

Oddělení moci chceme rozšířit i na úroveň krajů a obcí, kde se se oddělí starosta nebo hejtman od zastupitelstva. Pravomoci představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů) se musí upravit tak, aby umožnily přímou volbu občany.

Přímá demokracie

Občané mají právo kontrolovat volené zástupce a politické strany. Pokud je nezastupují nebo je zastupují špatně, občané musí mít možnost odvolat. Přímá demokracie umožňuje nezprostředkovaný vliv občanů na politiku. Navrhujeme

  • referenda čili hlasování dotčených občanů o předloženém návrhu,
  • přímou volbu a odvolání politiků a vysokých úředníků,
  • zákonodárnou iniciativu jako možnost občanů jak ovlivnit politiku přímo bez politických stran a pojistku proti účelovým změnám ústavy.

Chceme uzákonit závazné referendum na úrovni celého státu, krajů a obcí. Přímá demokracie se nesmí omezit na pouhé posvěcení práce politiků, aby mohli svést odpovědnost na občany. Přímá demokracie musí občanům umožnit rozhodovat podle informací od obou stran po zvážení důsledků.1)

Iniciativa umožní občanům ochránit zájmy, které jsou politickým stranám lhostejné. Na základě petice se musí návrhem zabývat parlament nebo zastupitelstvo, a pokud požadavkům nevyhoví v roční lhůtě, rozhodne referendum.

Prosazujeme přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, nejvyššího státního zástupce apod.). Kandidáti musí předem prokázat odbornou způsobilost, kterou určí zákon. Pokud vykonává volený představitel funkci špatně, lze na základě petice vyvolat hlasování o odvolání.

1) Způsob kladení otázek ve všeobecných hlasováních, konkrétní počty podpisů v peticích a omezenou frekvenci rozhodování o stejných otázkách stanoví zákon.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.