• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

hmac:f21ab32a10459b8390125644d7960647 : law:navrhy:pravidla:chovani2


Sluníčkové
Usmíváme se na sebe, zdravíme se a říkáme si křestními jmény.


Zvonečkové
Dohodeme se bez hádek, žalování a ubližování. Hledáme společná řešení, vzájemně si pomáháme.


Pejskové
Neštěkáme na sebe a nekoušeme do klávesnice. Hrajeme fér a jsme vždy věrní kamarádům.


Žabičkové
Myjeme si ruce – před jídem a po jídle, po použití toalety apod.


Šnečkové
Domlouváme se klidným hlasem. Chodíme tak, abychom si neublížili.
V ložnici se chováme tiše.


Skřítkové
Po skončení hry vracíme vlajky na svá místa. V šatně má každý své místo a udržuje jej v čistotě dle svých možností.


Srdíčkové
Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně. Mluvíme slušně.


Hudební
Vážíme si práce druhých. Dokážeme ocenit snahu
a respektujeme se navzájem.


hmac:5c6ffb472e7113a78c750b169c1e0f5f : law:navrhy:pravidla:chovani2

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.