• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Základní pravidla slušného chování na Pirátském fóru

 1. Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří.

 2. Než něco zkritizujete, pochvalte – diskuse vždy začínejte nějakou pochvalou. Pokud tak učiníte, kritizovaná osoba nebude považovat kritiku za osobní útok a bude náchylná reagovat vstřícně na samotnou kritiku.

 3. Odstraňujte starou kritiku – pokud osoba vámi kritizovaná kritiku vzala na vědomí a pozitivně na ni zareagovala, odstraňte z textu diskuse slova bývalé kritiky nebo ji případně shrňte na absolutní minimum.

 4. Říkejte co možná nejčastěji milé věci – diskusní stránky neslouží výlučně ke sporům.

 5. Kritizujte pomocí otázek – místo toho, abyste přímo napsali, že daná osoba se mýlí, je lepší se jí zeptat, jestli si je jista, že má pravdu. Např.: místo „Jízdní kolo nemusí být vždy jednostopé!“, lze napsat „Víte o tom, že některá kola mají tři kola?“

 6. Pište za sebe – mějte na paměti, že při kritice někoho vyjadřujete pouze svůj názor. Proto je lepší kritizovat pomocí formulace „Mám dojem, že toto není pravda“ než „Všichni vědí, že to je lež“.

 7. Nekritizujte autora, kritizujte názor – věty typu „Hele, nemáš/nemáte pravdu, protože tématu vůbec nerozumíš/nerozumíte“ jsou obzvlášť nepříjemné, protože je daná osoba může považovat za osobní útok. Nevyčítejte nikomu, že zastává to či ono stanovisko odlišné od vašeho.

 8. Nepoučujte, argumentujte – formulace typu „laskavě si prostudujte…“ jsou rovněž nevhodné. Prostě napište, o jaké podklady se vaše stanovisko opírá.

 9. Nebuďte jedovatí – pokud to bezprostředně nesouvisí s probíraným tématem, nevyčítejte svému názorovému odpůrci například formální úpravu jeho diskusního příspěvku či jiné, pro spor nepodstatné věci.

 10. Dejte najevo, že jste pochopili argumenty – než začnete kritizovat, napište, že chápete důvody kritizované osoby (dokonce i když s nimi nesouhlasíte). Nepište „Není pravda, že…“, ale „Chápu Vaše argumenty, ale nesouhlasím s nimi, protože…“

 11. Reagujte v klidu – pokud vás něčí diskusní příspěvek či editace článku „vytočí“, nesnažte se hned napsat co nejpádnějšími slovy, co si o této editaci myslíte. Za půl hodiny možná budete schopni své výhrady zformulovat mnohem věcněji.

 12. Vyvarujte se vulgarismů – nejen v diskusích s jinými uživateli, ale vůbec.

 13. Nehovořte o někom za jeho zády – pokud v netriviální míře někde rozebíráte něčí činnost, zejména pak tehdy, když jej nebo jeho aktivitu kritizujete nebo si ji berete jako exemplární příklad toho, jak by se to dělat nemělo, je nanejvýš vhodné, abyste jej upozornili na jeho diskusní stránce a uvedli odkaz na všechny související diskuse.

 14. Snažte se problém vyřešit s dotyčným uživatelem nejprve sami – pokud Vám něčí činnost vadí a týká se jen jeho, pokuste se ze všeho nejdříve vyřešit problém s ním na jeho diskusní stránce nebo jinými informačními kanály.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.