• @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výčet programových bodů

Obsah návrhu

Celostátní fórum schvaluje výčet programových bodů a jejich rozřazení do kapitol Pirátského programu.

Poznámka: Tímto usnesením není schválen text programových bodů, ale pouze jejich název a zařazení do příslušné kapitoly.

Posouzení návrhu

Argumenty pro návrh

Argumenty proti návrhu

Důvodová zpráva

Program jednak obsahuje programové body povšechné (ohnisko, dvanáctero, demokratické minimum) a jednak programové body s vymezenou působností (politické strany, soukromí, drogy a další zbylé), což předpokládalo i usnesení celostátního fóra. Vymezené programové body jsou rozčleněny do šesti kapitol, přičemž první tři z nich jsou nazvány tak, aby dohromady mohly tvořit klíčová slova Demokracie, občanská práva a otevřený stát. To považuji i za vhodné shrnutí programu do několika slov.

Výše uvedené rozdělení do programových bodů podle mého názoru odráží konsensus uvnitř strany, prošlo mimořádně dlouhou diskusí a neočekávám žádné převratné změny. Vzhledem k vyrovnanosti programu považuji za nezbytné, aby každá kapitola programu obsahovala mezi čtyřmi až šesti programovými body. Do budoucna bych čekal, že vzniknou programové/poziční dokumenty k některým tématům, kterým jsme se v programu úmyslně vyhnuli a budou do programu začleněny (např. téma standard v. nadstandard ve veřejných službách apod.).

Nakonec je třeba uvést důležité praktické důsledky, pokud tento navržený dokument bude schválen. Nejpodstatnější je, že náš program bude mít úředně schválený rámec a že k programovým bodům, jejichž znění ještě schváleno nebylo, budou moci být předsedou strany jmenováni dočasní garanti, kteří je ze současných rozpracovaných dokumentů dopracují do podoby, ve které je lze schválit republikovým výborem.

Zejména zde mám na mysli ostře sledované programové body finanční systém a sociální systém, kde očekávám, že garant představí programový bod, který bude plně srozumitelný pro občany, bude mít oporu v odborných podkladech (tj. například bude propočítáno zavedení základního příjmu, pokud bude tato univerzální dávka v programu), bude konsistentní se zbytkem programu a bude na něm konsensus mezi členy. Je naší povinností program dopracovat tak, aby byl nejpozději rok před volbami připraven ke schválení celostátním fórem. Byť se kvůli neschválení výčtu programových bodů a jejich formy tento postup zdržel, tuto lhůtu uloženou celostátním fórem hodláme dodržet.

Stav projednávání

  • Předloženo celostátnímu fóru
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.