• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zvláštní účty

Finanční odbor rozhodl ve spolupráci s republikovým předsednictvem podle §11(2), že se zřizují zvláštní bankovní účty:

Zvl. účet Bankovní účet Vymezení Účetní orgán Hospodář
1 Volební účet pro senátní volby v obvodě č. … Finanční odbor Karel Fuzik

Republikové předsednictvo

Republikové předsednictvo, odvolávajíc se na usnesení krajského fóra, kterým krajské fórum schválilo kandidaturu pana ………….. (dále jen dárce) za Českou pirátskou stranu ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. ….,

schvaluje podle §13(3) PraH dárcův dar České pirátské straně v předpokládané výši ……. Kč s určením účelovým na výdaje spojené s uvedenou kandidaturou. Tyto peníze budou uloženy na zvláštním účtu číslo 1 a hospodářem se stane osoba dárcem jmenovaná a schválená příslušným krajským sdružením. Příslušným účetním orgánem je podle §10(5)b PraH finanční odbor. Ověřená kopie darovací smlouva je přiložena.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.