• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Jaroslav Kucera 2010/02/02 21:31

Bod 3. Reforma veřejné správy

Cílem reformy veřejného sektoru je vytvoření moderní, efektivní a maximálně transparentní státní správy.

Úvodem

Problémy, které vidíme ve státní správě, lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

 • problémy procesního rázu, tedy obecné chyby v činnosti státní správy
 • problémy se zaváděním informačních technologií do státní správy

Problémy procesního rázu

 1. Chceme významně zprůhlednit státní finance. Podporujeme vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Naše strana jde příkladem, a proto jako jediná strana v ČR má transparentní bankovní účet.
 2. V Informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvz.cz) je nutné uveřejňovat i veřejné zakázky malého rozsahu.
 3. Výběrových řízení na státní zakázky se nemohou účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.
 4. Z výběrových řízení pro státní správu jsou na 5 let vyřazeny společnosti, které měly v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo nebo předražily své dílo o více než 20% oproti předem nabízené ceně po zohlednění inflace. Toto omezení se týká i firem s takto problémovými majoritními vlastníky.
 5. Pokud podmínkám výběrového řízení nevyhovují alespoň dva uchazeči, je třeba tyto podmínky změnit.
 6. Požadujeme veřejně přístupné jednání výběrových komisí a zavedení laického prvku do komisí, podobně jako je tomu u soudů. Samozřejmostí se musí stát zápis i s jmenným hlasováním členů komise.
 7. Přestože existuje zákon o svobodném přístupu k informacím, než se občan k dané informaci dostane, stojí ho to mnoho času a úsilí. Chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.
 8. Výše uvedená pravidla transparentnosti platí i pro státní podniky, podniky 100% vlastněné státními institucemi(např. Dopravní podnik města Brna) a společnosti, které hospodaří s veřejnými financemi na základě zvláštní licence(zdravotní pojišťovny).
 9. Jsme přesvědčeni, že za nekvalitní rozhodnutí ve státní správě může buď neschopnost úředníka, korupce nebo nekvalitní zákony. Pakliže bude ve státní správě fungovat institut osobní zodpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s předchozím bodem se podaří korupci i plýtvání minimalizovat.
 10. Chceme prosadit zrušení rozdělení samospráv podle funkce daného úřadu. Neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém tzv. CzechPointů, ale chceme aby CzechPointy byly časem plnohodnotnou náhradou přítomnosti na úřadech.
 11. Státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka.
 12. Stát by měl všude kde to jde vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu).
 13. Zároveň s tímto je třeba urychleně uvést do praxe schválený služební zákon (č.218/2002), jehož platnost je účelově odkládána již o 10 let od jeho přijetí. Bez platného služebního zákona jsou úředníci jenom loutkami politiků.

Věříme, že tyto hlavní body by mohly přispět k tomu, aby se vztah občana a státu daleko více podobal vztahu firmy a jejího vlastníka. Vždyť my občané jsme akcionáři státu.

Problémy se zaváděním informačních technologií

 1. Přestože úřady po celé zemi vykonávají prakticky identickou činnost, nebyla dosud provedena procesní analýza která by definovala pro každý úřad kompletní seznam služeb pro občany, a pro tyto služby navrhla informační procesy které je podporují.
 2. Počítače zaváděné do státní správy dnes z velké většiny pouze nahrazují psací stroje, není využíváno jejich klíčových výhod, tedy počítačové podpory výměny dokumentů a informací, pouze umožňují rychlejší množení papírových dokumentů.
 3. Neexistuje jednoduchý způsob, jakým by se občan mohl dozvědět co vše musí udělat, potřebuje-li něco vyřídit na úřadě (např. stavební povolení), a do kdy bude věc vyřízena. Příslušné informace by měly být k dispozici na webu úřadu s možností si danou službu objednat.

Cíle, kterých má být reformou dosaženo

 1. Veškeré možné formuláře budou k dispozici v elektronické interaktivní podobě a budou se předvyplňovat maximálním možným množstvím informací. Osobní přítomnost občana na úřadě bude minimalizována, maximum vyřizování bude probíhat elektronicky.
 2. Všechny informace a objednávky služeb státní správy i samosprávy, stejně jako elektronická podatelna, budou centralizovány na jednom internetovém portálu.
 3. Bude rozšířena a modifikována funkce stávajících CzechPointů tak, aby zcela tyto nahradily kontakt s jednotlivými úřady na běžné bázi (tedy vyřizování běžné agendy, kromě řešení specifických problémů), CzechPointy budou přítomny na každém místním úřadě jako hlavní komunikační prostor pro klienty, a stanou se místy pro veškerý styk s jakýmkoliv úřadem, od místního obecního úřadu až po ministerstva.
 4. Samospráva i státní správa budou nezávislé na lokalitě, bude tedy možnost přijít na kterékoliv kontaktní místo bez závislosti na místě bydliště, v obecním úřadě bude moct být vyřízena stejná agenda jako ve velkém městě.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.