• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Neoprávněné použití SZ CF

Vyšetřování začalo 7.3.2012. z vlastní iniciativy.

Podání: z vlastní iniciativy
Vyšetřovatel: Vojtěch Pikal
Typ: porušení povinností člena vůči straně
Účastníci řízení: J. Rezek
Závažnost: - (odloženo)

Vyšetřování

Poradní vlákno

Předmětem vyšetřování bylo zda J. Rezek neoprávněně použil funkce zaslání SZ celostátnímu fóru, jejíž užití je limitována vyhláškou AO.

Bylo shledáno, že
1)Jiří Rezek tuto možnost neoprávněně užil k informování členské základny o jím předloženém podnětu.
2)Trestání za tento přečin si osobuje v dané vyhlášce AO.

Bylo rozhodnuto vyšetřování bez dalšího odložit.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.