• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mandát kontrolní komise

Přijato 13.9.2011
Vyšetřování -
Vyšetřovatel Tomáš Vymazal
Typ řízení Stížnost člena na orgán strany
Účastníci řízení KK
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=196&t=9414
Předání -

Vyšetřování

Poradní vlákno, rozbor současně probíhal v podatelně

Usnesení

Kontrolní komise v této věci provedla šetření a zjistila následující skutečnosti:

 • 25. 10. 2009 byli na CF v Albrechticích v 1. kole volby členy KK zvoleni Petr Vileta a Ondřej Málek, následně po druhém kole, ve kterém nebyl zvolen nikdo, byla volba odročena na jednání CF na internetovém fóru.
 • 6. 11. 2009 skončilo na internetovém fóru odročené 3. kolo volby do KK, během kterého byl členem KK zvolen Lukáš Nový, a volba byla ukončena. V tento moment nabyla KK svého mandátu, protože obsahovala stanovami předvídaný minimální počet členů.
 • 3. 1. 2010 rezignoval Ondřej Málek na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 2.
 • 12. 2. 2010 byl v doplňující volbě do KK zvolen Zbyněk Krystýn jejím členem a komise mohla nadále pokračovat ve svojí funkci.
 • 4. 11. 2010 rezignoval Lukáš nový na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 1.
 • Díky tomu de iure komise kolektivně rezignovala, čehož si ale zřejmě AO nevšiml a vyhlásil tedy doplňující volbu na místo odstoupivšího Lukáše Nového.
 • 14. 11. 2010 byli v této doplňující volbě zvoleni členy komise Karel Fuzik, Vlastimil Holík a Tomáš Vymazal.

Kontrolní komise zjistila následující pochybení: Administrativní odbor Pirátské strany nezareagoval adekvátně na situaci nastalou 4. listopadu 2010 a nesprávně vyhlásil dovolbu do kontrolní komise.

Kontrolní komise vyhodnotila situaci jako vysoce závažnou dle §14(3) a proto věc předává rozhodčí komisi.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.


Usnesení bylo přijato 11.10. 2011 a zveřejněno 12.10. 2011.
Tímto bylo o věci informováno celostátní fórum.

Předání rozhodčí komisi

Rozhodčí komisi byl předáno následující podání:


Kontrolní komise v této věci provedla šetření a zjistila následující skutečnosti:

 • 25. 10. 2009 byli na CF v Albrechticích v 1. kole volby členy KK zvoleni Petr Vileta a Ondřej Málek, následně po druhém kole, ve kterém nebyl zvolen nikdo, byla volba odročena na jednání CF na internetovém fóru.
 • 6. 11. 2009 skončilo na internetovém fóru odročené 3. kolo volby do KK, během kterého byl členem KK zvolen Lukáš Nový, a volba byla ukončena. V tento moment nabyla KK svého mandátu, protože obsahovala stanovami předvídaný minimální počet členů.
 • 3. 1. 2010 rezignoval Ondřej Málek na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 2.
 • 12. 2. 2010 byl v doplňující volbě do KK zvolen Zbyněk Krystýn jejím členem a komise mohla nadále pokračovat ve svojí funkci.
 • 4. 11. 2010 rezignoval Lukáš nový na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 1.
 • Díky tomu de iure komise kolektivně rezignovala, čehož si ale zřejmě AO nevšiml a vyhlásil tedy doplňující volbu na místo odstoupivšího Lukáše Nového.
 • 14. 11. 2010 byli v této doplňující volbě zvoleni členy komise Karel Fuzik, Vlastimil Holík a Tomáš Vymazal.

Kontrolní komise zjistila následující pochybení: Administrativní odbor Pirátské strany nezareagoval adekvátně na situaci nastalou 4. listopadu 2010 a nesprávně vyhlásil dovolbu do kontrolní komise.

Doporučení kontrolní komise:

 • Kontrolní komise má za to, že díky odročení původní volby do KK vznikl poměrně matoucí stav, který měl pravděpodobně za následek nesprávné vyhodnocení situace administrativním odborem, pročež kontrolní komise nepovažuje za nutné, aby rozhodčí komise v této věci ukládala jakékoliv tresty.
 • Kontrolní komise navrhuje rozhodčí komisi uvést situaci na pravou míru tím, že odebere fiktivní mandát Petru Viletovi a Zbyňku Krystýnovi a ponechá jej zbývajícím členům komise, kteří ač zvoleni v doplňující volbě, byli zvoleni standardním způsobem a mají podporu celostátního fóra.
 • Kontrolní komise se dále domnívá, že podle zásady presumpce správnosti a jelikož většina stávajících členů kontrolní komise vykonávala právoplatně nabytý mandát, není třeba anulovat či rozporovat usnesení kontrolní komise od 4. listopadu 2010 dosud.

Kontrolní komise se potvrzením podezření z původního podání Marcela Kolaji dostala do nepřipustné situace, kdy je sama žalobcem i žalovaným, a žádá proto rozhodčí komisi o vyřazení kontrolní komise z pomyslného seznamu žalovaných, nebo žalobců dle jejího uvážení.
Kontrolní komise dále žádá rozhodčí komisi o přednostné řešení tohoto podání, protože jeho výsledek ovlivňuje všechna ostatní řízení, jejichž účastníkem kontrolní komise je. Kontrolní komise také žádá o prominutí jistoty v této věci a nemá námitky, proti tomu, aby řízení pokračovalo stručně.


Text podání byl přijat 11.10. 2011 a předán 12.10. 2011.

Rozhodčí komise ve věci vedla řízení RK 8/2011

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.