• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Neplatného přijímání členů

Přijato 10.6.2011
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12
Vyšetřovatel Tomáš Vymazal
Typ řízení Spor o platnost právního aktu strany
Účastníci řízení Předsednictvo KS Praha
Závažnost Střední
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=196&t=7815
Předání -

Vyšetřování

Vyšetřování vzniklo z jednoho pochybného příjímání na fóru, a rozrostlo se v obecnější debatu nad správným způsobem přijímání členů.

Usnesení

Komise dospěla k následujícímu usnesení (KK 006/2011):


Nález KK: Kontrolní komise při svém nezávislém šetření zjistila, že hlasování o přijetí Michaely Krausové za členku ČPS (zde) je neplatné neboť při prvním pokusu proběhlo bez ohlášení a hlasovali jen dva členové krajského předsednictva, a při druhém pokusu proběhlo hlasování veřejně, což je v případě osobnostních otázek nepřípustné. Protože již nabylo právní moci, nehodlá kontrolní komise rozhodnutí o přijetí Michaely Krausové napadnout. Avšak kontrolní komise chce vyjádřit znepokojení nad způsobem, kterým předmětné hlasování proběhlo a proto uděluje předsednictvu KS Praha důrazné pokárání s výzvou k dodržování platných předpisů strany při svém dalším jednání.

Kontrolní komise klasifikovala stav jako středně závažný a proto nehodlá věc předat k řešení rozhodčí komisi.

Dále: Z diskuse uvnitř kontrolní komise a z výroku místopředsedy strany Mikuláše Ferjenčíka:

"Hlasování o přijetí člena být tajné nemusí, to je krtkova smyšlenka."

vyplynulo, že je třeba osvětlit právní aspekty přijímání nových členů, aby dále nedocházelo k podobným přehmatům.

  1. Hlasování o přijetí osoby za člena ČPS je možné provést pouze potom, co dotyčná osoba podáním přihlášky vyjádří svoji vůli do strany vstoupit.
  2. Hlasování o přijetí osoby za člena ČPS musí být za každých okolností tajné (je to osobnostní hlasování) a může proběhnout buď na internetovém fóru, pokud dotyčná osoba má do fóra (a konkrétně do tématu s hlasováním) přístup, nebo prezenčně na schůzi oblastního sdružení, kde je přijímaná osoba přítomna.
  3. Osoba je přijata za člena strany, pokud pro její přijetí hlasovala víc než polovina přítomných členů oblastního předsednictva v případě předem korektně ohlášeného hlasování, nebo více než polovina všech členů předsednictva v případě hlasování neoznámeného.
  4. Členství ve straně vzniká dnem zaplacení členského příspěvku, potažmo dnem zaevidování zaplacení členského příspěvku administrativním odborem ČPS.

Vysvětlení: Hlasování o přijetí člena je osobnostním hlasováním, protože je nežádoucí, aby přijímaný věděl kdo z předsednictva hlasoval pro jeho přijetí a kdo proti. Efektem takové vědomosti je pouze možné zásadní zhoršení vztahů mezi stranickými kolegy - jiný přínos nemá.


Usnesení bylo přijato a zveřejněno 16.6.2011.
Po zjištění dalších skutečností bylo usnesení týž den opraveno. Část označená „Nález KK“, je neplatná, repektive proběhlo třetí řádné hlasování a tak je vše v pořádku.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.