• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přesun serveru bez vědomí vedoucího TO

Přijato 11.2.2012
Vyšetřování Na základě §13 StKK.
Vyšetřovatel Václav Málek
Typ řízení -
Účastníci řízení Petr Stehlík, RP, TO
Závažnost Nízká
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání -

Vyšetřování

Kontrolní komise zjišťuje pochybení poskytovatele serverhostingu, kdy dočasně vypnul server, aniž by informoval kompetentní orgán strany.

Usnesení

Kontrolní komise zjistila tyto skutečnosti: - V rámci plánovaného zásahu v místnosti se serverem bylo potřeba server vypnout. - Poskytovatel o tomto vypnutí neinformoval žádný orgán strany. - Poskytovatel v tomto neporušil žádný předpis strany ani smlouvu.

Republikové předsednictvo má ovšem povinnost dojednávat podmínky co nejvýhodněji. Republikové předsednictvo by mělo zajistit (například domluvou nebo dodatkem ke smlouvě), aby se situace neopakovala a příslušné organy byly v těchto situacích správně informovány.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.