• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stížnost na provoz přidružených systémů

Vyšetřování začlo 10.2.2012. na základě podnětu Jiřího Kadeřávka podaného SZ z téhož dne.

Vyšetřovatel: Jiří Rezek
Typ řízení: stížnost člena na orgán strany
Účastníci řízení: RP, TO, J. Kadeřávek
Závažnost: Střední

Vyšetřování

Poradní vlákno

Předmětem vyšetřování je, zda není provozováním přidruženého systému strany http://www.anon-board.cz poškozováno dobré jméno České pirátské strany.

Při vyšetřování byl vyslechnut člen předsednictva M. Ferjenčík. Bylo zjištěno, že provozovatelem je fyzická osoba, která není členem strany a že spuštění virtuálního prostoru bylo odsouhlaseno RP.

Byla diskutována trestnost DDoS útoku a obecně zodpovědnost provozovatele systému za informace sdílené jeho uživateli.

Bylo zjištěno, že neexistuje žádná smlouva provozovatele se stranou.

Při vyšetřování byl zkoumán zejména Status technického odboru. Byla diskutována zodpovědnost za uvedení do provozu a provoz jako takový.

Usnesení

Vyšetřováním bylo zjištěno:

 1. Stránky http://www.anon-board.cz fungují na stejném hardwaru, jako stránky Pirátů. Jedná se tedy zřejmě o přidružený systém dle StTO §4 (1d).
 2. web anon-board.cz slouží k anonymní komunikaci uživatelů sítě Internet.
 3. provozovatelem není člen strany ani neexistuje žádný smluvní dokument mezi Českou pirátskou stranou a provozovatelem anon-board.cz
 4. Pokyn k poskytnutí hardwaru, na kterém běží stránky České pirátské strany, dal Mikuláš Ferjenčík, na základě hlasování RP.

S ohledem na tyto skutečnosti Kontrolní komise:

 1. není toho názoru, že poskytování webového prostoru pro anonymní komunikaci uživatelů sítě Internet vede k poškozování dobrého jména České pirátské strany.
 2. konstatuje, že došlo k porušení StTO, konkrétně §4:
Provozovatel přidruženého systému
je člen strany nebo právnická osoba, která podléhá podle svých stanov kontrole hospodaření stranou a změna stanov vyžaduje souhlas strany, nebo jejich uskupení, jejichž jménem a na jejichž odpovědnost se přidružený systém provozuje.

Kontrolní komise konstatuje, že provinění se dopustilo Republikové předsednictvo, když dalo svým hlasováním k tomuto pokyn. TO zřejmě potom jednal v dobré víře. Kontrolní komise tedy požaduje, aby byl smlouvou upraven vztah mezi provozovatelem anon-board.cz a Českou pirátskou stranou tak, aby již nedocházelo k porušení tohoto ani jiného předpisu České pirátské strany.

KK požaduje nápravu tohoto stavu do deseti dnů od vyhlášení tohoto usnesení, jinak bude nucena postoupit celou věc Rozhodčí komisi, včetně možných doporučení na uvalení předběžného opatření.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.


Usnesení bylo přijato a vyhlášeno 12.3. 2012

Předání RK

Jelikož Republikové předsednictvo nezjednalo nápravu, předala kontrolní komise toto usnesení rozhodčí komisi pomocí SZ. Zároveň doporučuje, aby rozhodčí komise co nejdříve nařídila předběžné opatření ve smyslu pozastavení provozu stránek anon-board.cz, dokud nebude celá věc vyřešena.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.