• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Výroční finanční zpráva za rok 2010

Přijato 5.4.2011 Anonymně přes SZ
Vyšetřování Na základě §13 StKK.
Vyšetřovatel Petr Vileta, Adam Zábranský
Typ řízení Stížnosti člena na orgán strany
Účastníci řízení KK, FO
Závažnost Střední
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání -

Vyšetřování

Kontrolní komise provedla šetření na základě podání člena Pirátů, který si přál zůstat v anonymitě. KK zjišťovala: 1) Proč nebyla předložena Výroční finanční zpráva celostátnímu fóru do 1. března 2011, jak vyplývá z §7 a) StFO. 2) Proč nebyli včas identifikováni dárci. 3) Zda jsou pravdivé skutečnosti, které někteří uvádí na internetovém fóru, že Česká pirátská strana uvádí ve výroční finanční zprávě neidentifikované výdaje pod jménem předsedy.

Usnesení

K bodu 1) KK zjistila, že termín pro předložení Výroční zprávy, stanovený v předpisech na 1.března, je podle bývalého vedoucího FO nesplnitelný, pokud nebudou veškeré účetní doklady dodány do FO do konce ledna, což v roce 2011 nebylo splněno. Vysvětlení vedoucího FO zde https://forum.pirati.cz/cf-2-2011-vyrocni-financni-zprava-za-rok-2010-f386/vyrocni-financni-zprava-rozprava-t7492-10.html#p98122. Ze strany vedoucího FO došlo k porušení předpisu StFO §7 a).

K bodu 2) KK zjistila, že identifikace dárců proběhla jednorázově až po upozornění ze strany FO, viz diskuze https://forum.pirati.cz/financni-odbor-f184/audit-2010-t7314.html. Došlo k pochybení ze strany vedoucího FO. KK doporučuje, aby identifikace probíhala průběžně, což je praxe současného vedoucího FO Petra Vilety.

K bodu 3) Pro takovéto tvrzení nenašla KK relevantní důkazy.

Vzhledem k časové prodlevě ve vyšetřování nevidí KK smysl v předání případu RK.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.