• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Překročení pravomocí člena AO

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 43/2012
účastníci:
Administrativní odbor
zpravodaj kontrolní komise:
vaclav_malek
podáno:
2012-12-30
skončeno:
2014-04-06
stav:
odloženo
oblast:
moderace

Předmětem vyšetřování je odstranění členů Republikového předsednictva ze skupiny globálních moderátorů členem administrativního odboru. Kontrolní komise toto šetří ze své vůle a založila k tomuto účelu poradní vlákno.

Kontrolní komise posuzovala zda odstraněním lidí (zde konkrétně členů republikového předsednictva) ze skupiny globálních moderátorů neporušil administrativní odbor předpisy strany. Na základě šetření zpravodaje Václava Málka došla kontrolní komise k závěru, že žádné předpisy nebyly porušeny a věc proto odkládá.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.