• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

BAN Martina Brože

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 38/2012
účastníci:
Martin Brož, Mediální odbor
zpravodaj kontrolní komise:
vaclav_malek
podáno:
2012-12-21
skončeno:
9999-01-01
stav:
zpracování stížnosti ve veřejném zájmu
oblast:
moderace

Michal Wagner podal oznámení ohledně zabanování Martina Brože, a to v jeho právním zastoupení. Kontrolní komise založila poradní vlákno.

1. Usnesení

KK předkládá RK návrh na předběžné opatření zrušení BANu Martina Brože, protože do vydání nálezu KK v tomto případu hrozí nebezpečí z prodlení. Hlavně co se týká výkonu funkcí Martina Brože. KK má za to, že BAN na dobu jednoho týdne je v tomto případě přehnanou a nedostatečně opodstatněnou reakcí.

Pro: Adam Zábranský, Václav Málek, Petros Michailidis.

2. Usnesení

KK žádá RK o dodatečné prominutí jistoty v předběžném opatření ve věci KK 38/2012.

Pro: Jiří Rezek, Adam Zábranský, Václav Málek, Petros Michailidis


Následně kontrolní komise posoudila případ ve věci samé a dospěla k závěru, že by mělo být napadené rozhodnutí zrušeno v rozsahu, ve kterém nebylo ještě vykonáno.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.