• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Doplnění výsledků hlasování o změnách stanov

Přijato 10.10.2012
Vyšetřování Na základě StKK §13
Vyšetřovatel -
Typ řízení Stížnost na člena pro porušení povinností vůči straně
Účastníci řízení AO, Vojtěch Pikal, VK, Jakub Michálek
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání předáno RK

Vyšetřování

Předmětem šetření je porušení předpisů na zasedání CF 25. a 26. Srpna 2012 v Praze. Podle § 2 odst. 5 písm. h) JdŘ zapisovatel uvede v zápise výsledky hlasování. K tomu při sepisování zápisu ze zasedání celostátního fóra v Praze nedošlo. Tento údaj je třeba doplnit; vzhledem k absenci zápisu volební komise a záznamu připadá v úvahu postup podle § 25 odst. 4 JdŘ.

Usnesení

Kontrolní komise konstatuje, že
a) VK porušila § 25 odst. 3 JdŘ, protože nevyhotovila zápis o hlasování,
b) zapisovatel Vojtěch Pikal porušil § 2 odst. 5 písm. h) JdŘ, protože nezapsal výsledky hlasování o změně stanov,
c) Jakub Michálek, tehdejší vedoucí administrativního odboru, porušil § 2 odst. 6 JdŘ, protože nepořídil z jednání neveřejný záznam.

KK doporučuje RK: Porušit pečeť na obálce hlasovacích lístků změn stanov, uložit volební komisi vyhotovit zápis o hlasování ve věcech změny stanov, uložit zapisovateli doplnění těchto výsledků do zápisu. Otázku potrestání ponecháváme rozhodčí komisi k úvaze.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.