• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Padělání registrace k volbám

Přijato 9.10.2012 přes e-mail
Vyšetřování -
Vyšetřovatel Karel Fuzík
Typ řízení -
Účastníci řízení -
Závažnost -
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=13652
Předání Odloženo

Vyšetřování

Vyšetřování mělo za úkol zjistit, zda (anonymizováno) a (anonymizováno) padělali podpis zodpovědné osoby (anonymizováno) na kandidátní listině.

Dobrý den, dnes jsem se od jednoho bývalého člena pirátské strany z Ostravského kraje dověděl dle mne jako příznivce pirátů značně nepříjemné skutečnosti ohledně podvodů s registrací Vaší strany do krajských voleb a to s posvěcením vedení strany.
Stručně,má jí o to,že jistý člen pirátů,(anonymizováno) společně s osobou pověřenou registrací strany na kraji (anonymizováno)padělali podpis zodpovědné osoby (anonymizováno) a to s jejím vědomím proto, aby stihli piráty včas zaregistrovat do krajských voleb.Jako hmotný důkaz má sloužit potvrzení o registraci pirátů do krajských voleb podané 6.8.2012 pověřenou osobou (anonymizováno) a doručenka doporučeného psaní,jenž obsahovala potřebné listiny k registraci podepsané zmocněncem (anonymizováno) dle níž byly potřebné dokumenty doručeny až 7.8.2012. Jelikož dokumenty oficiálně podepsané (anonymizováno) dorazily až 7.8. je zřejmé,že na kraji se musí nalézat falza vytvořená (anonymizováno) a (anonymizováno).Je pro mne šokem, že osoba (anonymizováno) se nechala propůjčit k takto hanebným praktikám, hodných dělnické strany.
Dále jsem dostal informaci,jenž stejný postup popisuje i v jiných krajích,proto se na Vás obracím s žádostí o prošetření a vyvození důsledků v rámci strany, v případě, že tak neučiníte sami, budu donucen v pátek kontaktovat ministerstvo vnitra a požadovat prošetření po nich.

Usnesení

Stížnost nesplňovala náležitosti podání (nebyla zaslána kontrolní komisi) a padělání podpisu na kandidátní listině je porušením zákona, jeho šetření tedy nespadá do kompetence kontrolní komise, nýbrž příslušných státních orgánů. Informace uvedené v e-mailu též nejsou založeny na pravdě (anonymizováno) nebyl zodpovědná osoba ani zmocněnec, takže nic nepodepisoval). Z těchto důvodů případ kontrolní komise odložila.

Poznámka Vzhledem k tomu, že informace v emailu se nezakládají na pravdě a zveřejnění jmen by mohlo vrhnout všechny zúčastněné neprávem do špatného světla (pro čtenáře neznalého věci a neověřujícího si informace) jsou všechna jména v textu odstraněna.-
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.