• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Neplatnost nominací do RV/RP

Přijato 30.11.2010
Vyšetřování -
Vyšetřovatel -
Typ řízení -
Účastníci řízení -
Závažnost Střední
Poradní vlákno -
Předání odloženo

Usnesení

Kontrolní komise se v této věci usnesla, že:

1. Doplňující volby do RV a RP - jsou z hlediska předmětného podání platné a jejich výsledky nejsou případnými chybami v nominacích dotčeny. V průběhu samotných voleb se nevyskytly žádné námitky proti nominacím kandidátů. Předsedající CF jednal zapsáním kandidátů na hlasovací lístky v dobré víře a v souladu s presumpci správnosti.

2. Původní nominace zmíněné v podání lze posuzovat jako neplatné. Nebyly přiměřeně aplikovány zásady o termínech pro hlasování předepsané JdŘ. V rozhodné době, tedy v době před zahájením samotných voleb, však způsob nominací nebyl nikým napaden a návrhové orgány zopakovaly hlasování o nominacích za přiměřenějších podmínek. Časový přesah opakovaných nominací se zahájením samotných voleb je z tohoto pohledu nepodstatný. Proto KK nepovažuje v tomto případě způsob nominací za zásadní překážku pro platnost voleb.

3. Pokud by někdo napadl způsob předmětných nominací v rozhodné době, tedy před zahájením samotné volby, kontrolní komise by pravděpodobně navrhla nezapsání nominovaných na seznam kandidátů. Toto opatření však nelze aplikovat zpětně.

Kontrolní komise klasifikovala věc jako středně závažnou (podle §14 2c StKK), takže ji nebude předávat k dalšímu řešení.

Doporučení:
Kontrolní komise doporučuje, aby propříště orgány s návrhovým právem (KS) pro hlasování o nominacích na fóru prováděli oznámení o hlasování SZ a dodržovali následující termíny: vyhlášení hlasování - minimálně 3 dny, délka hlasování - minimálně 48 hodin s tím, že dobu hlasování lze v odůvodněných případech zkrátit, pokud by bylo rozhodnuto nadpoloviční většinou všech oprávněných hlasujících.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.