• @cen_kk has upload permissions
 • @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Prošetření volby 4. místopředsedy Pirátů

Přijato 28.8.2012
Vyšetřování KK provádí šetření podle StKK §13
Vyšetřovatel Adam Zábranský, Vašek Málek
Typ řízení spor o platnost právního aktu strany
Účastníci řízení CF, Ivan Bartoš (stěžovatel)
Závažnost Střední
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=13056
Předání -

Vyšetřování

Předmětem sporu je, zda volba 4. místopředsedy, která proběhla druhý den zasedání CF 26.8.2012 a jejímž vítězem se stal Marcel Kolaja, proběhla v souladu s předpisy strany a byla tak legitimní. Kontrolní komise zjistila následující:

Záležitosti týkající se samotného zasedání

 • Podle JdŘ se zasedání CF musí hlásit minimálně 30 dní předem
 • Ivan Bartoš jednání svolal 4. července 2012 pomocí SZ, což splňuje lhůtu a podle JdŘ tak zasedání bylo řádně oznámeno
 • V příslušném vlákně se píše „jednání budou probíhat v obou dnech od 10 do 18 hodin“, což je v souladu s JdŘ §36, v němž stojí, že „Zasedání se skládá z jednání, které se zpravidla koná jedno za den.“
 • oznámení též obsahuje všechny informace potřebné podle JdŘ §34 (2)

Záležitosti týkající se volby 4. místopředsedy

 • V sobotu večer proběhla volba 4. místopředsedy, která skončila neúspěšně. (Nikdo se nedostal do druhého kola.)
 • Namísto nové volby se podle zápisu odhlasovalo odročení volby a jednání pro ten den bylo ukončeno. (V zápise je napsáno „Jednání přerušeno do zítřejší 10:00 hodiny“, nicméně to by při dodržení odporovalo JdŘ §36.)
  • JdŘ §5 (5): Předsedající oznámí účastníkům ukončení jednání, pokud bylo vše na pořadu jednání projednáno, pokud se na tom celostátní fórum procedurálně usneslo, nebo uplynula oznámená doba a celostátní fórum ji neprodloužilo. Předsedající jednání odročí nebo přeruší, pokud se na tom celostátní fórum usnese nebo vznikla překážka vážnému jednání celostátního fóra.
 • V neděli ráno se doplňující volba zařadila na program jednání pro ten den.
  • Jdř §6 (1): Po zahájení se vede rozprava o návrhu pořadu jednání, který předložil předsedající s ohledem na důvod, pro nějž jednání svolal.
  • Jdř §6 (2): Návrh pořadu jednání lze měnit procedurálními návrhy, dokud se pořad jednání neschválí v procedurálním hlasování; doplnit pořad jednání po jeho schválení lze jen výjimečně.
 • Hlasovat v nových hlasováních mohli i členové, kteří byli přijati po vyhlášení zasedání. Volba byla totiž předtím odročena a tudíž byla zařazena jako nový bod jednání, který nebyl zařazen do programu jednání při vyhlášení zasedání.
  • JdŘ §13 (1): Hlasovací právo náleží těm, kteří byli členy strany v celé době oznámení hlasování, pokud nebyli do odevzdání hlasu pravomocně vyloučeni ze strany.

Usnesení

Kontrolní komise shledává porušení následujícího předpisu:

 • JdŘ §2 (6): Administrativní odbor vyhotovuje z jednání bezprostřední záznam (logování všech projevů a změn, nahrávání na diktafon), který je neveřejný a slouží výlučně k řešení sporů uvnitř strany; záznam se uchovává nejméně po dobu 12 měsíců.
  • Odpověď Jakuba Michálka, tehdy vedoucího AO: „Ne nevyhotovil, aspoň o ničem nevím. Existují záznamy dílčích částí. Myslel jsem si, že se to celé nahrává v rámci streamingu, ale nějak zvlášť jsem to neřešil, stejně jako v předchozích letech. Nahrávání na diktafon nepřipadalo v úvahu, protože tam byl mixážní pult. Existuje zápis v padu.“

KK se usnesla, že na základě výše zmíněných informací proběhla dovolba 4. místopředsedy podle platných předpisů strany.

Poznámka KK má za to, že do budoucna by mohlo být vhodné upravit JdŘ §36 (1) tak, aby na zasedání mohlo být jen jedno dvoudenní jednání (přerušené na noc), u něhož by byl jen jeden program, který by se procedurálním hlasováním mohl změnit na začátku prvního dne, ale už ne na začátku druhého dne.
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.