• @cen_kk has upload permissions
 • @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Podezření na poškození dobrého jména strany

Přijato 26.8.2012 anonymně předsedovi KK
Vyšetřování KK provádí vyšetřování na základě podnětu osoby, jež si nepřeje býti jmenována
Vyšetřovatel Jiří Rezek, Karel Fuzik
Typ řízení stížnost na člena strany
Účastníci řízení KK, Bohdan Svorník
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=13007
Předání CF a RK

Vyšetřování

KK prověřovala v rámci šetření pravdivost údajů uvedených Bohdanem Svorníkem na přihlášce do strany. Vzhledem k tomu, že získala indície o tom, že dvě položky byly vyplněny nepravdivě, požádala Bohdana Svorníka v souladu s §10 StKK o dokument ověřující další skutečnosti (jednalo se o výpis z rejstříku trestů). Ten toto formou SZ striktně odmítnul - viz citatce ze zprávy:

K bodu 2 - Nebudu reagovat na anonymní podněty. Ale jen pro info,v době podání přihlášky k pirátům jsem nebyl pravomocně odsouzen,do června letošního roku se čekalo na odvolání. O všem jsem informoval vedení KS MSK a ti mi sdělili,že do přihlášky zatím nemám nic psát.
B.S.

Tím mimo jiné porušil ustanovení §10 StKK, které praví:

Členové a ostatní orgány strany jsou povinni poskytnout kontrolní komisi součinnost ve věcech patřících do jejich působnosti. Zejména jsou povinni poskytnout písemně bez zbytečného odkladu na požádání kontrolní komise odůvodněné stanovisko ke kontrolované záležitosti nebo odpovědi na otázky kontrolní komise týkající se kontrolované záležitosti.

Dále, Kontrolní komise zjistila, že Bohdan Svorník byl členem VV (na přímý dotaz to potvrdila osoba, jež je zároveň poslancem za VV), navíc, Bohdan Svorník je veden jako člen VV i na kandidátních listinách. (viz např. http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=3&xnumnuts=8103&xobec=555088&xstrana=144 )

Usnesení

Kontrolní komise konstatuje:

 1. porušení §10 StKK (neposkytnutý výpis z RT)
 2. závažné porušení předpisů, konkrétně Stanov, Čl. 3, bod 2:
  Do přihlášky člen uvede
  1. osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
  2. zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
  3. zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
  4. zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
  5. zda je trestně stíhán.

neboť Bohdanu Svorníkovi vzniklo členství na základě mylně vyplněného čestného prohlášení. KK dává rozhodčí komisi na zváženou, jakou váhu má členství, vzniklé za výše uvedených skutečností.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.