• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zneužití funkce

Přijato 23.8.2012
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12
Vyšetřovatel Jiří Rezek, Adam Zábranský
Typ řízení kompetenční spory mezi orgány strany
Účastníci řízení CF, RV
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=12975
Předání Usnesení bylo předáno RK.
Informováno CF v patřičném vlákně.

Vyšetřování

Předmětem sporu je, zda nedochází ke kolizi Stanov (konrétně Čl.6 odst. (10)) s demokratickými principy a programovými dokumenty České pirátské strany.

Usnesení

Kontrolní komise je názoru, že:
1. Kumulace moci, tedy možnost zastávat funkci v zákonodárném i výkonném orgánu neporušuje stanovy, konkrétně:

(10) Každý člen může zastávat nejvýše
a) jednu volenou funkci v republikovém výboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, nebo funkci předsedy krajského sdružení
b) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru.
c) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech.


což konstatuje i Rozhodčí komise v odpovědi na předběžnou otázku.

2. Dochází však ke sporu s programovými dokumenty, konkrétně s komponentou Dělba moci . Zmíněná část stanov totiž umožňuje zastávat zároveň post v zákonodárném orgánu a výkonném orgánu. Naopak, komponenta Dělba moci toto striktně zakazuje. Kontrolní komise tedy nález předává Rozhodčí komisi s doporučením, aby RK nařídila příslušným orgánům změnu předpisů (stanov) nebo programové komponenty (Dělba moci) tak, aby nebyly dále ve sporu. V opačném případě může teoreticky dojít k poškození dobrého jména strany.

Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.