• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Kontrola hospodaření PPI

Přijato 12.8.2012 přes SZ
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §13
Vyšetřovatel Jiří Rezek
Typ řízení stížnost na člena pro porušení povinností vůči straně nebo organizační jednotce
Účastníci řízení ZO, FO
Závažnost nízká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=12834
Předání předáno vedoucímu FO, ZO a stěžovateli

Vyšetřování

Předmětem stížnosti je upozornění na nestandardně vysoké ceny zboží (konkrétně triček), které proplatil Finanční odbor Adamu Šoukalovi (viz Zahraniční odbor: Úhrada faktury za trička a placky na PPI GA v Praze). Z přiložených faktur vyplývá, že Adam Šoukal prodal straně trička a jiné propagační předměty (jež měly sloužit k prodeji na konferenci PPI v Praze) s nulovou marží. Cena vyšší, než je obvyklá zejména u triček v Pirátském eshopu byla způsobena expresním příplatkem 3250 Kč. Tento A. Šoukal později uhradil na transparetní účet strany (konkrétně dne 14.5.2012).

I bez expresního příplatku je však cena nepřiměřeně vysoká, což bylo zřejmě způsobeno nutností získat propagační předměty „do druhého dne“.

Usnesení

Kontrolní komise konstatuje, že:

  1. nedošlo k porušení předpisů, konkrétně PraH §3 „Výběrová řízení“, neboť ta jsou povinna až od částky 50 000 Kč.
  2. ZO jako příkazce operace se nechoval jako řádný hospodář, neb při včasném zajištění propagačních materiálů mohla být cena o několik desítek procent nižší.

Kontrolní komise tímto apeluje na všechny orgány, aby (pokud to nezpůsobí vážné komplikace a dovolí-li to časový harmonogram akce) používaly PraH §3 i v případech částek nižších než 50 000 Kč. Kontrolní komise rovněž doporučuje, aby orgány lépe a s předstihem plánovali nákup věcí či služeb, neboť ušetřené částky mohou být ne nepodstatné.

Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.