• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zrušení ustanovení o braní na vědomí

Přijato 27.7.2012
Vyšetřování KK provádí šetření podle §13 StKK
Vyšetřovatel Jiří Rezek
Typ řízení spor o platnost právního aktu strany
Účastníci řízení AO, RV
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=153002
Předání Usnesení bylo předáno RK.
Informováno CF v patřičném vlákně: bude doplněno.

Vyšetřování

Předmětem řízení je spor o to, zda by mělo být zrušeno §2(5) StAO, věta druhá. Stěžovatel prezentoval důvody pro zrušení výše zmíněné části StAO v tomto vlákně.

Usnesení

Kontrolní komise se ztotožňuje s oddůvodněním, jež stěžovatel publikoval na diskuzním fóru Pirátů (odkaz viz výše). Doporučujeme tedy RK, aby příslušným orgánům strany nařídila úpravu StAO (ve smyslu zrušení druhé věty v §2 (5) StAO) tak, aby nadále nebyl ve sporu s čl. 3(6) St.

Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.