• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nový statut Kontrolní komise

Přijato vlastní iniciativa
Vyšetřování -
Vyšetřovatel -
Typ řízení -
Účastníci řízení KK (bývalé i současné složení), RV
Závažnost -
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=142485
Předání Návrh byl předán RV 23.7.2012 https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=152435

Vyšetřování

neproběhlo

Usnesení

Kontrolní komise předává Republikovému výboru svůj návrh nového statutu KK a žádá ho, aby návrh projednal a schválil.

Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.