• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úpravy technických systémů v rámci akce SOPA

Přijato 18.1.2012
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12
Vyšetřovatel Václav Málek, Vojtěch Pikal
Typ řízení stížnosti na člena pro porušení povinností vůči straně (vedoucí AO, MO, TO), kompetenční spor mezi orgány
Účastníci řízení Jiří Kadeřávek ml., Petr Vileta, MO, AO, TO
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=11913
Předání Usnesení bylo předáno RK (11.7.2012).
Informováno RP (13.7.2012)
Informováno CF

Vyšetřování

Předmětem vyšetřování je postup orgánů strany v rámci “akce SOPA”, kdy došlo k úpravě technických systémů strany. KK vyhověla žádosti Jiřího Kadeřávka ml. a Petra Vilety a oba jmenované připojuje k účastníkům řízení.

Usnesení

Vzhledem k tomu, že,

 1. Technická správa zahrnuje i (…) instalaci nových částí aplikace. (StTO)
 2. Administrací systému se rozumí správa přístupových a editovacích oprávnění včetně moderování a editace všech informací. Administrace zahrnuje i instalaci nových částí aplikace, pokud to technická správa umožňuje a technický správce a administrátor se na tom dohodnou. (StTO)
 3. Mediální odbor administruje web (§3 (2) a) StTO), jehož účelem je „prezentace politiky strany na veřejnosti“ (§6 (1) StTO)
 4. Administrativní administruje fórum (§3 (3) a) StTO), jehož účelem je „výměna názorů a hlasování uvnitř strany a komunikace se sympatizanty strany.“ (§7 (2) StTO)
 5. Administrativní administruje piratopedii (§3 (3) a) StTO), jejímž jedním úkolem je „ vyhlašování přijatých předpisů a rozhodnutí“ (§8 (2) StTO)
 6. Systémy byly upraveny technickým odborem (technický správce) na pokyn příslušných administrátorů (vedoucí mediálního, resp. administrativního odboru).
 7. Tato úprava znemožnila běžnou práci na fóru (jednání, hlasování, diskuzi) a na piratopedii (vyhledávání, vyhlašování, práci s dokumenty).
 8. Úprava fóra byla vypnuta na pokyn vedoucího technického odboru v 9:09.

Kontrolní komise je toho názoru, že v případě webu, lze jeho stávku považovat za „prezentaci politiky strany na veřejnosti“ a ze strany mediálního odboru tak jeho vypnutím nedošlo k porušení pravidel administrace. Naopak stávka fóra a piratopedie je v rozporu s účely těchto systémů. Na fóru také probíhá jednání všech orgánů strany i jejích jednotek a tyto potřebují piratopedii ke své činnosti a jejich vypnutím tak došlo ze strany administrativního odboru k porušení pravidel administrace. Delší vypnutí těchto systémů by znemožnilo efektivní činnost strany a mohlo vést až k „vnitřnímu“ poškozen strany.

Komise dále zjišťovala rozsah „škod“ způsobených tímto krátkodobým vypnutím.

 • V předmětné době probíhala dvě jednání CF - CF 11/2011 a CF 2/2012, a tři rozpravy (1, 2, 3).
 • Probíhala jednání RV nad Komponentou politické strany a hlavně RV 16/2011 - Rozpočtem
 • žádná hlasováni ani jednání neprobíhala v republikovém předsednictvu, ani v komisích.
 • jediný odbor, který přímo konstatoval narušení své činnosti během stávky je finanční. Naopak zahraniční, administrativní a mediální odbor prohlašují, že u nich k žádnému narušení činnosti nedošlo.
 • v orgánech krajských a místních sdruženích podle všeho žádná jednání a hlasování neprobíhala.

Fórum ovšem stávkovalo jen po značně omezenou dobu, v případě plánované plné, celodenní stávky by rozsah škod byl větší.

Ve výše uvedených případech přerušených jednání a rozprav na půdě celostátního fóra a republikového výboru tak došlo k porušení jejich Jednacího řádu.

Přestože výsledný rozsah škod je spíše zanedbatelný, vyhodnotila komise věc jako velmi závažnou. Administrativní odbor zásadním způsobem porušil úkoly uložené mu ve StTO a svévolně přerušil jednání několika orgánů.

Poznámka Prohřešku přerušení jednání orgánů se administrativní orgán mohl jednoduše vyhnout tak, že by na půdě daných orgánů (jako předsedající) vyhlásil (technickou) přestávku.
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.