• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zcizení částky 1500,-Kč

Přijato 8.1.2011
Vyšetřování -
Vyšetřovatel -
Typ řízení -
Účastníci řízení -
Závažnost -
Poradní vlákno -
Předání odloženo

Vyšetřování

Odložení

Kontrolní komise klasifikovala podání jako bezpředmětné a proto věc odkládá.

Odůvodnění:

KK šetřením zjistila, že předmětná částka ležela v pokladně KS MSK, která byla svěřena předsedovi KS Jiřímu Vontrobovi, posléze bývalému. Ten při předání agendy novému předsedovi KS MSK Lukáši Černohorskému zaslal celou pokladní hotovost na účet strany. Zneužití těchto peněz se neprokázalo.

Pokud v minulosti trval stav porušující předpisy strany, tento stav zcela jistě pominul. Věc bylo možno řešit v působnosti FO. KK nevydá ve věci doporučení, neboť vzhledem ke změně pravidel FO opakování podobné situace nehrozí.

Odvolání

Proti rozhodnutí bylo 20.11. 2011 podáno odvolání Jiřího Kadeřávka sen. Bylo vzato na vědomí 20.11. 2011.

Usnesení

Odvolání proti usnesení KK 1/2011 formou rozporu se odkládá.

Odůvodnění:

Stěžovatel nereagoval v rozumné lhůtě na výzvy komise a zároveň je podstata rozporu řešena kontrolní komisi v jiném podání (vedeném jako 2/2011).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.