• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Poškození dobrého jména strany

Přijato 27.10.2010
Vyšetřování -
Vyšetřovatel -
Typ řízení -
Účastníci řízení -
Závažnost Střední
Poradní vlákno -
Předání -

Usnesení

Kontrolní komise v této věci jednala bez Karla Fuzika, který se vyloučil z jednání pro možnou podjatost. Výsledek vyšetřování byl předán RK, která jej vrátila k došetření, viz. Po konzultaci s RK a dodatečném šetření se kontrolní komise rozhodla překvalifikovat věc jako středně závažnou (podle §14 2c StKK) s tím, že:

  1. Kontrolní komise upozorňuje navrhované účastníky, že porušili obecnou zásadu, že ČPS nepovede negativní kampaň, byť v tomto případě byl prozatím mediální dopad minimální.
  2. Kontrolní komise vyzývá všechny organizační jednotky strany, které vyvíjejí mediální činnost, aby propříště lépe konzultovali své záměry s mediálním odborem v oblasti jeho působnosti a brali v potaz odlišné vnímání kontroverzních výroků v různých regionech s ohledem na celorepublikový mediální obraz strany.
  3. Kontrolní komise vyjadřuje znepokojení nad způsobem, jakým se někteří navrhovaní účastníci pokoušeli (ne)dokládat předmětné skutečnosti, a také nad tím, že se někteří členové RP snažili zasahovat do formulace závěrů KK v této věci. Kontrolní komise toto považuje za narušování práce komise, respektive zásah do své působnosti. Pokud by se měla podobná činnost opakovat v budoucnosti, bude KK nucena původce takového jednání navrhovat RK (případně CF) k potrestání v samostatném řízení.

Žádost o dodání důkazů k usnesení KK

Toto usnesení se týká podání.

KK zveřejnila požadované důkazy a řízení ukončila.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.