• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Prošetření postupu předsedajícího RV

Přijato 21.12.2011
Vyšetřování Na základě §13 StKK.
Vyšetřovatel Adam Zábranský, Václav Málek
Typ řízení Stížnosti člena na orgán strany
Účastníci řízení Jiří Kadeřávek, Jakub Michálek, RP, RV, FO
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání -

Vyšetřování

1. Ignorování procedurálního návrhu.

2. Postup předsedajícího při schvalování návrhu rozpočtu. (Změna ve wiki u rozpočtu.)

Usnesení

1. Ignorování procedurálního návrhu.

Kontrolní komise nezjistila žádné pochybení předsedajícího, protože Jednací řád § 20 (1) nespecifikuje žádný typ procedurálního návrhu, kterým by šel posunout termín hlasování.

2. Postup RP při předkládání návrhu rozpočtu RV.

CHRONOLOGIE:
02.11.2011 byl předložen finančním odborem návrh rozpočtu Republikovému výboru k rozpravě
21.12.2011 ve 12:51 Jakub Michálek - předsedající RV - upravil návrh rozpočtu, a to bez vědomí předkladatele (FO)
21.12.2011 ve 14:07 Mikuláš Ferjenčík oznamuje usnesení RP, ve kterém jsou změny, které předtím JM provedl.

Podle StFO §7 b) předkládá FO ve spolupráci s RP rozpočet ke schválení RV. Jakub Michálek porušil StFO §7 b), protože na základě usnesení RP změnil návrh rozpočtu po předložení návrhu RV, ačkoliv návrh v průběhu rozpravy může měnit pouze FO ve spolupráci s RP. V tomto případě FO o změně nevěděl, takže ho ani podle RoPr §6 (3) nemohl zpracovat. Došlo k hrubému porušení předpisů.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.