• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vyhláška o postupu s dlužníky

Přijato 21.12.2011
Vyšetřování KK provádí šetření dle §12 StKK
Vyšetřovatel Vojtěch Pikal
Typ řízení spor o platnost právního aktu strany
Účastníci řízení Administrativní odbor (Jakub Michálek, Adam Šoukal)
Závažnost -
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=473&t=11914
Předání Odloženo

Předmětná vyhláška:


Pokud u člena uplyne lhůta k zaplacení příspěvku (což je důvodem pro zánik členství), vyrozumí o tom administrativní odbor příslušné krajské předsednictvo s tím, že členství zaniká vzetím na vědomí krajským předsednictvem. Pokud člen příspěvek nedoplatí a krajské předsednictvo nevezme v přiměřené době zánik členství v tajném hlasování na vědomí, vezme ho na vědomí v tajném hlasování republikové předsednictvo.

Vyšetřování

Poradní vlákno.

Předmětem vyšetřování bylo, jestli Vyhláška o postupu s dlužníky vydaná AO je vskutku v pořádku a v souladu se stanovami.

Účastníci byli vyslechnuti skrze SZ a byly vyjasněny právní aspekty a okolnosti nezaplacení příspěvku.

Posledním aspektem vyhlášky, který byl diskutován byla otázka jestli se předsednictvo může rozhodnout nebrat věc na vědomí. K tomuto byla položena předběžná otázka rozhodčí komisi, na kterou tato odpověděla.

Usnesení

Komise shledala, že vyhláška umožňuje vytvoření hlasování, které je v souladu se stanovami, a rozhodla se tak záležitost odložit.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.