• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Opomenutí předchozí komise

Přijato 8.12.2011
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12
Vyšetřovatel Vojtěch Pikal
Typ řízení kontrola činnosti orgánu
Účastníci řízení Současná KK, bývalá KK
Závažnost Střední
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=120258
Závěr Staženo

Vyšetřování

Předmětem vyšetřování je rozhodnout o případné platnosti jednotlivých právních aktů, popř. konstatovat nedokonalosti StKK či jiných předpisů. Z přebírané agendy mnohdy není jasné, kdy jak a jestli byli jednotlivé případy předány RK a jak o nich byli informovány další příslušné orgány (RP, CF,…).

Usnesení

Komise konstatuje, že v minulou komisí nebyly některé procesní postupy dodrženy perfektně. Jedná se zejména o nevyhlašování usnesení na piratopedii, ale na fóru, špatný systém ukládání dokumentů a nerespektování vyhlášky o spisové značce (některé dokumenty byly uloženy pod jinou značkou než jakou nesly), nedostatečné plnění oznamovací povinnosti, zejména v oblasti informování celostátního fóra, republikového předsednictva a zúčastněných orgánů o průběhu a výsledcích šetření a v publikaci svodek. Byl také zaznamenán případ opomenutí předání případu rozhodčí komisi.

Přestože veškerá tato nedopatření jsou ve své většině porušením statutu komise, případně obecného statutu, (které by komise klasifikovala nejspíše jako nepatrně až středně závažné) komise je toho názoru že nedošlo k žádné měřitelné škodě, a vzhledem k nemožnosti dosáhnout další nápravy situace nevidí důvod v případu pokračovat, stížnost stahuje a šetření odkládá.

Komise je toho názoru, že na vině byl v mnoha případech větší měrou nekvalitní předpis (zejména samotný status komise), než některý bývalý člen komise.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.