• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volba předsedy komise

1. volba

Rozprava k volbě předsedy komise byla zahájena 1.12. 2011.
Jediným členem komise s právem hlasovat byl Jiří Rezek.

Jiří Rezek kandidoval jako jediný kandidát.

2.12. 2011. byl v tajné volbě zvolen Jiří Rezek předsedou komise nadpoloviční většinou jednoho hlasu. (pro Jiří Rezek: 1 / zdržuji se: 0)

Pro jednoznačnost byl výsledek volby konstatován s předstihem.

Demise

Poté, co byli dovoleni další členové komise, podal J. Rezek v souladu s předchozím příslibem 22.12. demisi.
Pro úsporu „papíru“ byl pro novou volbu znovuotevřen tento spis, než aby byl založen další.

2. volba

Rozprava k 2. volbě předsedy komise byla zahájena 22.12. 2011, po administrativním zmatku obnovena 27.12. 2011
Členy komise s právem hlasovat a kandidovat byly:
Karel Fuzík, Václav Málek, Jiří Rezek.

Karel Fuzík kandidoval jako jediný kandidát.

Volba byla vyhlášena 6.1.2012 a následně prohlášena za zmatečnou, neboť se ukázalo, že mohli hlasovat RegP.

opakovaní 2. volby

Opakovaná volba s opraveným nastavením byla vyhlášena 11.1.2012.

Karel Fuzík byl zvolen 13.1. předsedou komise v prvním kole většinou dvou hlasů. (Karel Fuzík 2; zdržuji se 1.)

usnesení

Kontrolní komise volí Karla Fuzíka jako svého předsedu ke dni 13.1. 2012.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.