• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Napadení rozhodnutí o výroční finanční zprávě za rok 2011

Přijato 31.3.2012
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §13
Vyšetřovatel Adam Zábranský
Typ řízení Stížnosti člena na orgán strany,
Účastníci řízení Marcel Kolaja, Jakub Michálek, CF
Závažnost Střední
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání -

Vyšetřování

Kontrolní komise zkoumá platnost hlasování o finanční zprávě za rok 2011.

Usnesení

Kontrolní komise zjistila, že hlasování nebylo řádně oznámeno (podle výkladu RK je pro řádné oznámení potřeba rozeslat SZ všem hlasujícím), tudíž pro platnost hlasování CF byla potřeba nadpoloviční většina členů strany. V době hlasování měla Česká pirátská strana více než 133 členů, tato podmínka tedy nebyla splněna. Hlasování tak nemělo být platné. Vzhledem k tomu, že finanční zpráva již byla podle 421/1991 Sb. §18 předána Poslanecké sněmovně, nemá nyní smysl hlasování zneplatňovat, a proto KK nebude případ předávat RK.

KK nicméně doporučuje všem budoucím stěžovatelům, ať se nejdříve spor snaží vyřešit v rámci opravných prostředků mimo KK.

Poznámka -
Poučení Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.