• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Hlasování o nominaci vedoucího PO

Vyšetřování začalo 26. 3. 2012 z vlastní iniciativy.

Podání: z vlastní iniciativy
Vyšetřovatel: Václav Málek, Vojtěch Pikal
Typ řízení: stížnost na neplatnost právního aktu/porušení povinností člena vůči straně
Účastníci řízení: RP, A. Šoukal
Závažnost: malá

Vyšetřování

Poradní vlákno

Předmětem vyšetřování byla neplatnost nominace P. Žídka na pozici vedoucího personálního odboru republikovým předsednictvem, pochybení A. Šoukala při vyhodnocování hlasování u této nominace a případná neplatnost samotné volby vedoucího personálního odboru celostátním fórem.

Při vyšetřování bylo vycházeno čistě z informací na fóru a předpisů.

Z důvodů probíhající rozpravy k volbě vedoucího PO a chybějící nominace kandidáta P. Žídka zahájil 1. místopředseda strany A. Šoukal dne 19. 3. 2012 hlasování o návrhu osobnostního usnesení k této nominaci. Lze předpokládat, že hlasování bylo zbytku předsednictva oznámeno v tu samou chvíli. Jelikož jednací řád předsednictva neurčuje žádné lhůty pro řádné oznámení a hlasování se zúčastnila většina členů předsednictva, lze toto hlasování považovat za řádně oznámené. (Tato skutečnost je pro další nepodstatná.) Stanovy jednoznačně určují, že „V řádně oznámeném hlasování (…) se orgány usnášejí většinou přítomných (…).“ (čl.6(4) stanov). Dle odpovědi RK 12/2010 je v elektronickém hlasování považován za počet přítomných členů orgánu považován celkový počet hlasujících, včetně těch, kteří se zdrželi. V daného hlasování se zúčastnili celkem 4 hlasující. Potřebnou většinou pro schválení návrhu je jsou tedy 3 hlasy. Návrh nominace ovšem obdržel pouze 2 hlasy pro, a nebyl tedy schválen.

Vyhlášení hlasování, informování hlasujících i předání zajišťoval A. Šoukal, lze jej tedy považovat za předsedajícího. Jedním z úkolů předsedajícího dle JdŘ CF, (který je zvykem ve straně aplikovat, když jednací řád orgánu chybí, či situaci nepokrývá) je vyhlásit výsledky věcného hlasování. To A. Šoukal neudělal a špatný výsledek ihned předal CF, které jej přijalo. Přestože terminy byly v tu chvíli napnuté, čas na vyhlášení tu jistě byl.

Neplatná nominace byla dále předána celostátnímu fóru, které ji vzalo v potaz při volbě vedoucího PO. Ve volbě byl v 1. kole zvolen Patrik Doležal prostou většinou. Přítomnost „neoprávněného“ kandidáta tedy zřejmě neovlivnila celkový výsledek volby. Jelikož čl.4(6) Stanov jasně uvádí že „Odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pouze pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku.“ výsledek volby je zřejmě platný.

Usnesení

Komise tedy konstatuje, že nominace P. Žídka byla neplatná.

Komise je toho názoru, že A. Šoukal nedodržel své povinnosti předsedajícího, když opomenul provést řádné vyhlášení. Komise toto porušení klasifikuje jako nepatrně závažné a nebude jej dále nikam hlásit.

Komise konstatuje platnost zvolení Patrika Doležala vedoucím personálního odboru.

Poučení

Komise zajistila poučení kontrolovaného jak se podobnému pochybení příště vyhnout.

Zdroje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.