• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Chybný formát spisové značky

Řízení začalo na základě stížnosti Lukáše Nového z 14.9. 2011.

Vyšetřovatel: Tomáš Vymazal
Typ řízení: Stížnosti člena na orgán strany
Účastníci řízení: Lukáš Nový, Kontrolní komise
Závažnost: neurčena

Vyšetřování

Poradní vlákno.

Komise prodiskutovala příslušný dokument (Spisová značka) a došla k následujícímu usnesení.

Usnesení

Kontrolní komise v této věci provedla šetření tím, že prodiskutovala význam odkazovaného předpisu, a dospěla k závěru, že v předpisu obsažené vzorové příklady zápisu spisové značky nijak nespecifikují použití úvodních nul ve spisové značce. Z tohoto důvodu se kontrolní komise domnívá, že formát spisové značky, který používá, neodporuje platným předpisům Pirátské strany.

Kontrolní komise také dodává, že formát, který používá, na rozdíl od formátu, který používají ostatní orgány strany, podporuje strojové řazení. Některé počítačové programy by například při vzestupném řazení zařadili značku KK 10/2011 před značku KK 2/2011, zatímco značku KK 010/2011 by zařadili až za značku KK 002/2011 - tedy tak, jak to má být.

Z těchto důvodů kontrolní komise stížnost zamítá.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány stany.


Usnesení bylo přijato 29.9. 2011 a zveřejněno 1.12. 2011.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.