• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vzetí zpět podání

Text podání.

Vážení,

žadatelka Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná Jakub Michálek, člen komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodu internetu pověřený podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00 Praha 8, datová schránka k doručování zástupci,

poslala ministerstvu kultury poštou dne 15. 7. 2010 podání označené jako Podání ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým alternativně podávala stížnost a znovu podávala žádost. Vzhledem k tomu, že žadatelka dne 23. 7. 2010 obdržela rozhodnutí ve věci,

bere toto podání zpět v celém rozsahu, čímž se ovšem nevzdává práva podat proti rozhodnutí ve věci odvolání.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.