• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Žaloba

  • Žalobu podávejte, pokud bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
  • Žaloba se podává správnímu soudu (krajskému soudu nebo Městskému soudu v Praze).
  • Správní poplatek za žalobu činí 3000 Kč.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.