• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování informace lze podat pomocí následujícího formuláře:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost„) může podat žadatel,

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci,
  • kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  • který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.