• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování informace lze podat pomocí následujícího formuláře:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost„) může podat žadatel,

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci,
  • kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  • který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.