• @garanti has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Under construction
Zde se bude nacházet FAQ k Senátním tiskům

Workflow přípravy stanovisek

Za přípravu stanovisek a pozměňovacích návrhů jsou primárně zodpovědní garanti programových bodů, do jejichž gesce spadá daný senátní tisk. Do přípravy se však může zapojit i kdokoli další a vzít si na starosti např. senátní tisky, které nespadají do gesce žádného z Garantů. Osoba, která na sebe vezme zodpovědnost za přípravu stanoviska (ať už je to garant nebo kdokoli jiný) se bude níže nazývat zpracovatel.

Práce na stanoviscích začíná zveřejněním vlánka o plánované schůzi senátu (dále uvedeno jako hlavní vlákno) popř. soukromou zprávou, která garantovi oznamuje, že do jeho gesce spadá určitý senátní tisk a že je potřeba se k němu vyjádřit.

1. Založení diskuzního vlákna k tisku

Je na zvážení zpracovatele, zda k tisku bude nutná hlubší diskuze mezi Piráty, nebo zda je stanovisko Pirátů natolik jasné, že zpracovatel sám dokáže stanovisko formulovat v duchu pirátských zásad. Pokud je nutná diskuze, založí zpracovatel vlákno ve foru programové skupiny, na které upozorní ve vnitrostranické diskuzi???. Ve foru programového bodu zahájí diskuzi k danému tématu. Vlákno by mělo obsahovat odkaz na Wiki (stránka k příslušné schůzi), nebo do Padu, kde se rodí stanovisko. Pokud probíhá práce v Padu je nutné do uzávěrky napsat stanovisko do Wiki k příslušné schůzi.

2. Přihlášení k zodpovědnosti

Zpracovatel se v hlavním vláknu schůze nahlásí, že zahájil práci na daném tématu. Součástí této zprávy by měl být odkaz na diskuzní vlákno k tisku (pokud ho garant/zpracovatel založil), do Padu, kde se tvoří stanovisko. Hlavní vlákno schůze neslouží k diskuzi o tématu, ale ke koordinaci vypracovávání stanovisek. Je-li diskuze nutná, založí se příslušné vlákno, viz předchozí bod.

3. Vypracování stanoviska

Garant by měl ke zpracování tématu přistupovat proaktivně. Doporučuje se průběžné stanovisko napsat do Wiki a postupně ho upravovat podle toho, jak téma připomínkují ostatní. Základy Wiki zde: https://www.dokuwiki.org/start?id=cs:wiki:syntax

4. Vypracování pozměňovacího návrhu

Je-li to nutné, je možné k senátnímu tisku vypracovat pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh by měl být vypracován ve Wiki. Příklad pozměňovacího návrhu je zde: https://www.pirati.cz/zakony/pozmenovak4_400b?s[]=pozm%C4%9B%C5%88ovac%C3%AD

Na pozměňovací návrh by měl vést odkaz z vypracovaného stanoviska na Wiki ke chůzi. Technické problémy a dotazy řeší administrativní odbor (Michal Ketner).

5. Předání stanoviska

Pokud nebylo stanovisko vypracováváno na Wiki ke schůzi, je potřeba tam hotové stanovisko vložit stejně tak s pozměňovacími návrhy. Uzávěrka je týden před konanou schůzí. Za zpracování tématu do Wiki nese zodpovědnost primárně zpracovatel. Pokud nemůže zpracovatel z nějakého důvodu stanovisko do Wiki vložit, může o pomoc požádat Administrativní odbor.

Vypracovaná stanoviska a pozměňovací návrhy následně Viktor Mahrik zašle do kanceláře senátora.

Kontakty:

Michal Ketner (technická podpora, správa šablon, pomoc s formou stanovisek a pozměňovacích návrhů).

Viktor Mahrik (komunikace s kanceláří senátora).

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.