• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zpráva o plnění rozpočtu 2011

1. Metodika odhadu

Tato zpráva vychází z účetních dokladů ČPS do 30.9.2011 a aproximuje získané hodnoty k 31.12.2011 navýšením o 33%. Objemy jsou uvedeny v tisících Kč.

2. Stavy účtů

ŘádekSkutečnostObjemObjem k 31.12.2011Rozpočet 2011Procentuální plnění rozpočtu
R1Příjmy na darech účelové678975119%
R2Příjmy na darech volné6283--
R3Příjmy z členských příspěvků4763--
R4Příjmy volné (R2 + R3)109145130112%
R5Příjmy celkem176235205115%
R7Výdaje celkem8811713090%
R6Stav účtu14217277223%

3. Vázanost prostředků na účetní kapitoly

K 31.12.2011 činí celková výše zůstatků na rozpočtových kapitolách 172 tis. kč. FO doporučuje vytvářet přebytkový fond ČPS pro potřeby kampaní. Bude-li akceptován návrh FO na vynulování zůstatků na kapitolách orgánů, bude celková výše prostředků v přebytkovém fondu k 1.1.2012 činit 106tis. Kč. Ostatní prostředky, tj. 66 tis. Kč budou vázány na rozpočtových kapitolách organizačních jednotek. Jejich případné vyvázání vyžaduje širší politické konsensus než pravidlo nulování zůstatků na kapitolách orgánů.

KapitolaZůstatek
Orgány106
Republikové předsednictvo40
Republikový výbor4
Administrativní odbor3
Finanční odbor3
Mediální odbor23
Technický odbor12
Zahraniční odbor12
Kontrolní komise3
Rozhodčí komise1
Komise pro kopírování a Internet2
Komise pro oblastní politiku1
Komise pro státní zprávu2
Organizační jednotky66
Jihočeský kraj2
Jihomoravský kraj7
Královehradecký kraj1
Karlovarský kraj3
Kraj Vysočina5
Liberecký kraj5
Moravskoslezský kraj4
Olomoucký kraj10
Pardubický kraj8
Praha1
Plzeňský kraj6
Středočeský kraj5
Ústecký kraj0
Zlínský kraj9
Celkem172

4. Predikce na další roky

Předpokládaný vývoj financí s ohledem na krajské volby 2012 a parlamentní volby 2014.

Při nezměněném vývoji je možné uvolnit nad rámec běžných výdajů do roku 2013/14 239 tis. Kč na kampaň pro krajské volby (2012) nebo parlamentní volby (2014), tak aby bylo možné složit kauci pro parlamentní volby (210 tis. kč) k 1.5.2014 (předpokládané datum voleb 2014 červen 2014).

Předpokládaný vývoj stavu účtu:

DatumObjem
31.12.2011172
31.12.2012172 + 118 (přebytek 2012) - 239 (kr. volby) = 51
31.12.201351 + 118 (přebytek 2013) = 169
1.5.2014169 + 41 (přebytek 1-4/2014) = 210
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.