• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tisk volebních letáků - 50000 ČB A6+50000 CMYK A5

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 99/2014
číslo:
99
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Tisk volebních letáků - 50000 ČB A6+50000 CMYK A5
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
AF BKK s.r.o.
účet:
124770277/0100
vs:
014000711
ks:
0308
částka:
-34088.00
doklad:
fa_v_14000711.pdf
podáno:
2014-05-12
proplaceno:
2014-06-03
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-schvaleni-vydaje-nad-5000-tisk-letaku-t23616.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.