• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Koordinátor

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 92/2017
číslo:
92
rok:
2017
název:
Odměna KoDo-PlK-01/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5673
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
http://pirat.ly/2436p
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Miluše Kotišová
účet:
2700323440/2010
vs:
20175
ks:
0308
částka:
-12773.00
doklad:
faktura_20175_pir.pdf redmine_kotisova.pdf http://pirat.ly/3ufes
podáno:
2017-03-05
proplaceno:
2017-03-09

Poznámka žadatele: 3 přílohy smlouva výpis z redmine faktura


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.