• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výroba volebního spotu + nosič XDCAM

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 91/2014
číslo:
91
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Výroba volebního spotu + nosič XDCAM
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Ivan Bartoš
účet:
177094620/0300
částka:
-2142.00
doklad:
videospot.jpg
podáno:
2014-05-02
proplaceno:
2014-05-02

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.